Gasumin tankkausasema avautuu Seinäjoelle palvelemaan raskasta kalustoa ja henkilöautoja

Myös Seinäjoella niin raskas liikenne kuin henkilöautot pääsevät pian tankkaamaan kaasua, kun Gasum avaa tankkausasemansa Roveksen teollisuusalueelle elokuussa 2019. Uudelta asemalta saa tankattua pääasiallisesti henkilö- ja jakeluautoille tarkoitetun maa- ja biokaasun lisäksi raskaan liikenteen ajoneuvoihin soveltuvaa nesteytettyä maakaasua sekä biokaasua.

Kaasukäyttöisten autojen määrä Suomessa jatkaa edelleen kasvua. Suomen teillä kulkee tällä hetkellä arviolta jo yli 7 000 kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Hallituksen asettama tavoite autokannan uusiutumiselle vuoteen 2030 mennessä sisältää 50 000 kaasuautoa, ja tämä tavoite on nykyvauhdilla hyvinkin saavutettavissa.

”Eri ajoneuvoluokkien uudet kaasuautomallit ja jatkuvasti laajentuva kaasutankkausasemaverkosto lisäävät kuluttajien kiinnostusta kaasuautoiluun. Myös kasvava määrä edelläkävijäyrityksiä on ottanut viime vuosien aikana käyttöönsä kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. Seinäjoen tankkausasema tuleekin palvelemaan kuluttajien lisäksi hyvin myös yrityksiä, jotka voivat tankata jakelu- ja kuljetusajoneuvoihinsa paineistettua tai nesteytettyä kaasua”, toteaa Gasumin liikenteen liiketoiminnan kehityspäällikkö Markus Kaarlela. 

Avautuva Seinäjoen asema tarjoaa raskaalle liikenteelle polttoaineeksi soveltuvaa nesteytettyä maakaasua (LNG) sekä nesteytettyä biokaasua (LBG). Tällä hetkellä LNG:tä voi tankata Suomessa raskaan liikenteen solmukohdissa sijaitsevilla asemilla Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa ja Vantaalla, sekä pian myös Oulussa ja Lahdessa.

Seinäjoen aseman avautuminen on tärkeää koko alueen kaasuinfrastruktuurin kehittymisen kannalta, ja se kannustaa paikallisia toimijoita investoimaan puhtaamman teknologian ajoneuvoihin. Seinäjokelaisen logistiikkayritys Tuoretie Oy:n toimitusjohtaja Kari Annola näkee siirtymisen kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin järkevänä sekä ympäristön että liiketoiminnan kannalta.

”Tilaamme LNG-rekkavetureita logistiikkamme käyttöön heti kun kaasutankkausasema on saatu alueella käyttöön. Haluamme ottaa käyttöön polttoaineratkaisun, joka on ympäristön kannalta kestävä ja pitkäaikainen, mutta myös taloudellisessa mielessä järkevä”, Annola toteaa.

Elokuussa 2019 käyttöön otettava asema sijoittuu Roveksen teollisuusalueelle osoitteeseen Piirturiväylä 1.

Kaasulla nopeita päästövähennyksiä

Kysyntä puhtaille kaasuratkaisuille on vahvassa kasvussa. Kaasu on kustannustehokas polttoaine, jolla on mahdollista tehdä huomattavia päästövähennyksiä. Paineistetun maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 prosenttia alhaisemmat kuin bensiinin, ja biokaasun liikennekäytöllä saavutetaan jopa 85 prosentin päästövähenemä polttoaineen koko elinkaaren aikana. Biokaasun käytössä myös syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typen oksideja ja hiukkaspäästöjä, millä on suuri merkitys erityisesti kaupunkiliikenteen päästöjen vähentämisessä.

Gasum kasvattaa kaasutankkausasemien määrää ja mahdollisuuksia tankata biokaasua Suomessa. Seinäjoen asema tulee täydentämään raskaan liikenteen tankkausasemaverkostoa ja mahdollistamaan runkoliikenteen siirtymistä kaasun käyttöön. Kesäkuussa avautuu uusi asema IKEA-tavaratalon yhteyteen Raisiossa palvelemaan henkilö-, jakelu- ja jäteautoja. Lisäksi suunnitteilla on myös useita muita asemahankkeita muun muassa pääkaupunkiseudulle, Turkuun ja Kuopioon. Gasumin tavoitteena on kasvattaa kaasutankkausverkostoa kymmenellä uudella asemalla vuosittain.


Lisätietoja:

Markus Kaarlela, kehityspäällikkö, liikenne, Gasum
puh. +358 400 386 065, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.