Kaasuautojen määrä ennätyskasvussa – 10 000 kaasuajoneuvon raja ylittyi Suomessa

Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035, minkä vuoksi myös liikenteen päästöjä tulee leikata nopeasti. Kaasu on puhtaampi polttoaine, joka on saatavilla jo nyt. Yhä useampi suomalainen valitseekin vähäpäästöisen kaasuauton ympäristöystävällisyyden, edullisuuden, laajentuvan tankkausasemaverkoston sekä suomalaisten suosimien automallien takia. Joulukuussa ylitettiin 10 000* rekisteröidyn kaasuajoneuvon rajapyykki. Näiden autojen tuottama yhteenlaskettu päästövähenemä vastaa yli 14 000 edestakaista automatkaa Hangosta Utsjoelle.

Suomen Energia- ja Ilmastostrategian tavoitteena on 50 000 kaasuautoa kotimaan liikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Kaasuautoilun tämänhetkinen suosio kuitenkin ennakoi tavoitemäärän ylitystä etuajassa. Vielä muutama vuosi sitten kaasuajoneuvoja oli liikenteessä alle 2 000. Pelkästään vuoden 2019 aikana Suomeen on rekisteröity lähes 4 000 uutta kaasuajoneuvoa. 

”Olemme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa määrätietoisesti rakentaneet puhtaampaa liikennettä Suomeen. Kaasutankkausasemaverkoston laajeneminen ja tietoisuuden kasvattaminen ovat olleet tässä tärkeässä roolissa. Suunta on nyt oikea, ja myös oikeilla poliittisilla päätöksillä on suuri merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi erilaiset kannustimet ympäristöystävällisemmän ajoneuvon valintaan ovat omiaan jouduttamaan siirtymistä puhtaampaan liikenteeseen”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Gasum investoi voimakkaasti pohjoismaisen kaasuinfrastruktuurin laajentamiseen. Vuoden 2019 aikana yhtiö on avannut useita uusia tankkausasemia niin henkilöautoille kuin raskaalle liikenteelle Suomessa ja Ruotsissa. Gasumin tankkausasemaverkostoon Suomessa kuuluu tällä hetkellä kokonaisuudessaan 33 asemaa, joista eteläisimmät sijaitsevat Helsingissä ja pohjoisimmat Oulussa. Kaikkiaan Suomessa on noin 50 kaasutankkausaseman verkosto.

Kysynnän kasvua on vauhdittanut myös kehittyvä kaasuautovalikoima, ja se, että etenkin suomalaisten suosimilta automerkeiltä, kuten Audilta, SEATilta, Skodalta ja Volkswagenilta löytyy kaasuautomalleja. Lisäksi bensiiniauton muuntaminen kaasukäyttöiseksi on mahdollista ja myös käytettyjä kaasuautoja tuodaan maahan esimerkiksi Ruotsista, jossa on laaja kaasuautokanta. 

Kaasuauto on kustannustehokas vaihtoehto päästöjen vähentämiseksi

Kaasuauto on kokonaiskustannuksiltaan markkinoiden edullisin vaihtoehto kohtuullisen hankintahinnan, hyvän jälleenmyyntiarvon ja kaasun edullisuuden takia.  

”Nopeasti kasvanut tarve liikkumisen päästöjen vähentämiseksi tekee kaasulla ajamisesta vertaansa vailla olevan ratkaisun niin yksityis- kuin työsuhdeautoiluun. Nyt Suomen teillä liikkuvat 10 000 kaasuautoa tuovat jo noin 7 000 tonnin päästövähenemän*, mikä vastaa yli 14 000 edestakaista automatkaa Hangosta Utsjoelle”, kertoo Gasumin liikenneliiketoiminnan johtaja Jukka Metsälä.

Maakaasun elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 25 prosenttia alhaisemmat kuin bensiinillä, ja täysin uusiutuvalla biokaasulla saavutetaan jopa 85 prosentin päästövähenemä verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Biokaasua tuotetaan Suomessa usealla Gasumin biokaasulaitoksella esimerkiksi kotitalouksien biojätteistä, päivittäistavarakauppojen ruokahävikistä ja jätevesilietteestä. Biokaasun valmistus noudattaa kiertotalouden periaatteita, koska biojätteiden ja sivuvirtojen sisältämät ravinteet saadaan kierrätettyä eri käyttökohteissa kierrätyslannoitevalmisteiden avulla.

”Kaasuautoilun kasvava suosio osoittaa, että kaasun merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on tunnistettu myös Suomessa. Vähäpäästöisten polttoaineiden ja käyttövoimaratkaisujen yleistymistä tulee kuitenkin nopeuttaa entisestään. Liikenteen päästöjen vähentäminen on yhteinen tavoite, ja siihen tarvitaan kaikkia – niin yksityisautoilijoita kuin ammatikseen ajavia. Nyt tehdyt fiksut valinnat kantavat pitkälle tulevaisuuteen”, Metsälä linjaa.
 

*Lähde: Traficom, 4.12.2019.

*10 000 kaasuauton päästövähenemä on 6 930 000 KG/CO2. Laskettu olettamuksella, että 10 000 ajoneuvosta 50 prosenttia ajanut maakaasulla ja 50 prosenttia biokaasulla. Verrattu 10 000 ajoneuvoon, joista 50 prosenttia ajaa dieselillä ja 50 prosenttia bensiinillä. Autojen ajomäärä on 18 000 kilometriä vuodessa. 
 

Lisätietoja:

Jukka Metsälä, johtaja, liikenne, Gasum
+358 40 5633 756, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi