Kaasumarkkinan avautuminen ensi vuoden alussa muuttaa energia-alaa

Vuoden 2020 ensimmäisenä päivänä Suomen putkikaasumarkkina avautuu kilpailulle ja kaasun siirto sekä tukkumyynti eriytetään toisistaan. Samalla siirtoverkko eriytetään energiayhtiö Gasumista omaksi yhtiökseen, ja kaasun maahantuonti ja myynti tulee siirtoverkon kautta mahdolliseksi kaikille toimijoille kaasuverkon alueella. Lisäksi vuodenvaihteessa valmistuu uusi Balticconnector-yhdysputki, joka yhdistää Suomen ja Viron kaasuverkot.

Vuosien valmistautuminen Suomen kaasumarkkinan uudistumiseen huipentuu 1. tammikuuta 2020, kun Suomen putkikaasumarkkina avautuu kilpailulle aamulla klo 7. Uudistusta on edeltänyt vuonna 2018 voimaan tullut maakaasumarkkinalaki ja usean vuoden mittainen laaja yhteistyö Gasumin sekä muiden alan toimijoiden kanssa.

Käytännössä vuodenvaihteessa tapahtuva uudistus merkitsee kaasun siirtoverkon eriyttämistä Gasumista omaksi yhtiökseen, ja samalla kaasun maahantuonti sekä tukkumyynti tulee mahdolliseksi myös muille toimijoille. Lisäksi vuodenvaihteessa valmistuu uusi Balticconnector-siirtoputki, jonka myötä Suomen kaasuverkko yhdistyy Venäjän lisäksi Viron kaasuverkkoon.

”Uudistus on merkittävä asia niin symbolisesti kuin käytännössä. Laajenevan kilpailun myötä asiakkaille avautuu mahdollisuus ostaa kaasua entistä joustavammin. Kaasun myyjät pystyvät puolestaan kehittämään asiakkaiden tarpeisiin entistä parempia tuotteita. Gasumin etu on vuosikymmenten kokemus ja osaaminen kaasu- ja energia-alalla. Näenkin tämän ensisijaisesti mahdollisuutena kehittää palveluitamme edelleen, ja samalla kehittää yhtiötä pohjoismaisena energia-alan asiantuntijana”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Toimitusvarmuus ja luotettavuus ovat avoimilla kaasumarkkinoilla erityisen tärkeitä. Avoimessa kilpailussa menestyksen määritteleviä tekijöitä ovat tehokkuus, innovatiivisuus ja vastuullisuus.

Vuoden 2019 loppuun asti kaasun järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana toimii Gasum. Vuoden 2020 alussa siirtoliiketoiminta eriytetään Gasumista omaksi erilliseksi yhtiökseen, jonka nimeksi tulee Gasgrid Finland. Uusi yhtiö aloittaa toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020.


Lisätietoja:

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi