Kaasun kysyntä kasvaa raskaassa liikenteessä – Gasum avaa kaasutankkausaseman Ruotsin Örebrohon

Pohjoismainen kaasutankkausasemaverkosto kasvaa, kun energiayhtiö Gasum avaa kolmannen kaasutankkausasemansa Ruotsissa. Asema tarjoaa nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) raskaille ajoneuvoille Örebrossa, jossa Gasumilla on myös biokaasulaitos. Gasumin tavoitteena on laajentaa raskaille ajoneuvoille tarkoitettua tankkausasemaverkostoa vuoden 2019 aikana kahteenkymmeneen asemaan, joista 12 rakennetaan Ruotsiin. Tämä edesauttaa pohjoismaisen kaasuinfrastruktuurin kehittymistä ja kiihdyttää siirtymistä puhtaamman energian käyttöön.

Raskaan tieliikenteen määrä kasvaa ja tuottaa noin 30 prosenttia EU:n tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä. Puhtaamman energian tarve kasvaa ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun kiihtyessä. Perinteisten polttoaineiden korvaaminen vaihtoehtoisilla vähäpäästöisillä polttoaineilla yleistyy nopeasti tieliikenteessä ja myös muussa teollisuudessa. Uudella Örebron tankkausasemalla voi tankata LNG:tä tai LBG:tä, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hiukkaspäästöjä parantaen samalla paikallista ilmanlaatua verrattuna dieseliin.

”Raskaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen puhtaampien polttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti, siksi Gasumilla keskitymme yhteistyökumppaniemme kanssa kehittämään kaasuinfrastruktuuria ja tankkausasemanverkostoa kaikkialla Pohjoismaissa. Logistiikka-alan yrityksille LNG ja LBG ovat välttämättömyys siirryttäessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Samalla ne tuottavat huomattavia säästöjä polttoainekustannuksissa”, kertoo Mikael Antonsson Director, Traffic Gasum.

EU:n uusimman lainsäädännön mukaan uusien raskaiden ajoneuvojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen tulee olla vuoteen 2025 mennessä 15 prosenttia pienemmät ja vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia pienemmät kuin tänä vuonna. Lisäksi Ruotsi on asettanut kansallisen tavoitteen vähentää maan sisäisen liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähintään 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. LNG:n käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 20 prosenttia perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, ja LBG:tä käyttämällä vähennys voi olla jopa 85 prosenttia.

Örebrossa on myös Gasumin biokaasulaitos, joka kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tuottaa uusiutuvaa energiaa ja valmistaa ekologista biolannoitetta biologisesti hajoavista raaka-aineista, jotka ovat pääasiassa peräisin paikallisesta maataloudesta. Gasum suunnittelee investoivansa nykyisen Örebrossa sijaitsevan biokaasulaitoksen laajentamiseen biokaasun nesteytyslaitokseksi voidakseen tuottaa LBG:tä paikallisesti raskaan tieliikenteen laajeneviin tarpeisiin. Samalla Gasum tutkii mahdollisuuksia investoida muiden biokaasulaitosten tuotantokapasiteettiin laajentamiseen ja uusien biolaitosten rakentamiseen.

Örebron biokaasulaitoksen kehittäminen on Gasumille tärkeä askel raskaan tieliikenteen nesteytetyn biokaasun (LBG) kysynnän kasvun tyydyttämiseksi. Pian saatavilla on paikallisesti tuotettua LBG:tä, joka auttaa asiakkaitamme vähentämään heidän kasvihuonekaasupäästöjään”, kertoo Markus Olsson Commercial Director, Circular economy, Gasum.

Gasum on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen laajentaa pohjoismaista raskaan liikenteen kaasutankkausasemaverkostoa yhteensä 50 asemaan 2020-luvun alkupuolelle mennessä. Seitsemän Suomessa olevan kaasutankkausaseman lisäksi Gasum on avannut raskaille ajoneuvoille tarkoitettuja asemia Ruotsissa Västeråsissa, Norrköpingissä ja nyt Örebrossa. Gasumin tavoitteena on myös kehittää raskaan liikenteen tankkausasemaverkostoaan markkinoiden kysynnän pohjalta Norjaan. Kaikkiaan yhtiöllä on Ruotsissa ja Suomessa noin 40 erilaisille ajoneuvoille tarkoitettua tankkausasemaa.

Lisätietoja:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82
​Mikael.antonsson@gasum.com

Markus Olsson, CEO & Commercial Manager, Gasum AB
Tel. +4676 146 98 79
markus.olsson@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut. www.gasum.com.