Kaasun liikennekäyttö kasvaa Lahdessa voimakkaasti – alueelle avattiin toinen kaasutankkausasema

Suomen kaasutankkausverkosto kasvaa vauhdilla liikenteen keskeisissä solmukohdissa. Lahteen on nyt avattu toinen kaasutankkausasema vastaamaan kaasun kasvavaan kysyntään. Uusi kaasutankkausasema sijaitsee Lahden Kujalassa osoitteessa Linnaistentie 2 ja palvelee raskaan liikenteen ajoneuvoja tarjoamalla polttoaineeksi nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) sekä henkilöautoliikennettä tarjoamalla paineistettua maa- ja biokaasua. Samalla kaasutankkausasemaverkoston laajeneminen Lahden alueella tukee kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki jo vuonna 2025.

Pohjoismainen kaasutankkausasemaverkosto vahvistuu entisestään, kun Gasum avasi Lahden Kujalaan uuden tankkausaseman. Uusi tankkausasema mahdollistaa kaasutankkaukset keskeisessä liikenteen solmukohdassa niin henkilöautoille kuin raskaalle liikenteelle. Lahden ensimmäinen kaasutankkausasema sijaitsee Launeen Citymarketin edustalla, missä asiakkaat voivat tankata paineistettua maa- ja biokaasua henkilö-, jakelu-, jäte-, ja linja-autoihin. Kujalan uuden tankkausaseman myötä myös raskas liikenne voi tankata kaasua Lahdessa.

”Kaasun liikennekäyttö on kasvanut Lahden alueella hyvin nopeasti, ja uusi tankkausasema vahdittaa tätä kehitystä entisestään. Lahteen avattu uusi asema on osa raskaalle liikenteelle rakentuvaa Gasumin tankkausasemaverkostoa Pohjoismaissa. Uudet LNG- ja LBG-tankkausasemat tulevat sijaitsemaan liikenteen vilkkaissa solmukohdissa mahdollistaen runkoliikenteen siirtymisen puhtaampien polttoaineiden käyttöön”, toteaa Gasumin liikenneyksikön johtaja, Jukka Metsälä.

Rajamäkeläisen kuljetusyrityksen Kiitosimeonin toimitusjohtaja Pontus Stenberg uskoo, että etenkin raskaan liikenteen päästöihin kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota.

“Kuljetusalalla on keskeinen rooli vähennettäessä yhteiskunnan päästöjä, mikä näkyy entistä suurempina ympäristötavoitteina mutta myös vähäpäästöisen logistiikan kysynnän kasvuna. Raskas liikenne tarvitsee vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita polttoainevaihtoehtoja. Uusi kaasutankkausasema on jälleen uusi harppaus oikeaan suuntaan”, Stenberg kertoo.

Uusi tankkausasema tukee Lahden kaupungin päästötavoitteita

Kaasun suosion kasvu Lahden alueella tukee myös Lahden kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki jo vuonna 2025. Päästöjä vähennetään esimerkiksi kiertotalouden keinoin tuottamalla biokaasua kaupungin biojätteistä Lahden biokaasulaitoksella.

”Jo vuodesta 2014 lähtien Lahdessa on toiminut kiertotalouden mahdollistava biokaasulaitos. Kotimaisen biokaasun hyödyntäminen liikenteen polttoaineena sekä kiertotaloutta toteuttava energian tuotanto eri sivuvirroista ovat tärkeitä ympäristötekoja, joiden toteuttaminen yhdessä paikallisten yritysten kanssa hyödyttävät koko yhteiskuntaa”, korostaa Lahden kaupungin ympäristöjohtaja Saara Vauramo.

Täysin kotimaista ja uusiutuvaa biokaasua tuotetaan esimerkiksi kotitalouksien biojätteistä, kauppojen ruokahävikistä sekä yhdyskuntien jätevesilietteistä. Biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista tuottaa jopa 85 prosenttia vähemmän kasvihuonepäästöjä verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Maakaasun liikennekäyttö tuottaa noin 25 prosenttia vähemmän kasvihuonepäästöjä kuin perinteiset fossiiliset polttoaineet sekä hyvin vähän lähipäästöjä, mikä parantaa kaupunkien ilmanlaatua.

Suomessa on tällä hetkellä jo 45 kaasutankkausasemaa ja uusia asemia avataan parhaillaan eri paikkakunnille. Raskasta runkoliikennettä asemat palvelevat etelästä pohjoiseen. Raskaan liikenteen tankkausasemat sijaitsevat Suomessa Lahden lisäksi Turussa, Vantaalla, Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Uusia raskaan liikenteen ja henkilöautojen tankkausasemia on suunnitteilla muun muassa Seinäjoelle ja Kuopioon. Lisäksi kesäkuussa avautuu uusi asema IKEA-tavaratalon yhteyteen Raisiossa palvelemaan henkilö-, jakelu- ja jäteautoja.

Lisätietoja:

Jani Arala, Senior Sales Manager, myynti, liikenne, Gasum
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.