Kaasuputkelle uusi linjaus – Maakaasun siirtoputkimuutoksen valmistelu- ja rakennustyöt Helsingissä

Helsingin kaupunki on laatinut Patolan metsän halki suunnitellulle maakaasun siirtoputkelle uuden linjauksen. Uudessa linjauksessa hyödynnetään metsän pohjoisempaa ulkoilutietä, ja metsän ydinalue jää koskemattomaksi. Helsingin Patolan ja Maunulan alueella olevaa Gasumin maakaasun DN400 siirtoputkea siirretään noin 3,5 kilometrin pituudelta Helsingin kaupungin kaavamuutoksen ja Raide-Jokeri pikaraitiotien rakentamiseen varautumisesta johtuen. 

Kaasuputken tulevaa sijaintia esitellään maastokävelyllä keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 Helsingin kaupungin järjestämänä. Kaupunki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasumilta.

Helsingin kaupunki on ottanut uuden linjauksen suunnittelussa huomioon metsästä löytynyt liito-oravan reviiri, muut arvokkaat luontokohteet sekä suojellut jäännökset. Kaupunki on sopinut linjauksesta yhdessä muinaisjäännösten suojelusta vastaavien viranomaisten kanssa.

Patolan metsän halki suunniteltu uusi maakaasun siirtoputki korvaa Käskynhaltijantien varressa kulkevan kaasuputken. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2019-2020. Helsingin kaupunki on rakennuttanut valmistelevia johtosiirtoja Maunulassa helmikuusta 2019 alkaen ja Gasumin kaasuputken rakennustyöt alkavat toukokuussa 2019. Putkilinjan raivaustöistä vastaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasumilta.

Lue lisää Helsingin kaupungin tiedotteesta >

Lisätiedot:
Marko Ikävalko, Asset Manager, Gasum
puh. 040 529 0511, etunimi.sukunimi(a) gasum.com