Kaasuputken linjan raivaustyöt aloitetaan Patolan metsän itäosassa

Patolan metsän kaasuputken linjan raivaustöitä ei ole päästy aloittamaan suunnitellussa aikataulussa, koska Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki töille toimenpidekieltoa liito-oravan elinympäristöön vedoten. Jotta pysytään aikataulussa raivaustöitä aloitetaan 9. syyskuuta alkavalla viikolla itsenäisyydenpuistossa, Henrik Sohlbergin puistossa ja Patolan metsän itäosassa.

Linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja puistoissa ja suurimmassa osassa Patolan metsää, jotta rakentamisen vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Putken rakentaminen edellyttää työturvallisuuden ja työkoneiden vaatiman tilan takia noin 12 metriä leveää puutonta työaluetta. Normaalisti kaasuputken rakentamiseen raivataan 20 metriä leveä tila, mutta Patolassa työtilan leveydestä on tingitty, jotta metsää säästyisi mahdollisimman paljon. Putken rakentamisen jälkeen rakennustöihin käytetty työmaatie muutetaan ulkoiluraitiksi. Niillä kohdin, jossa putki kulkee nykyisen raitin vieressä, raitti kunnostetaan töiden jälkeen.

Kun rakennustyöt ovat valmiit, putkilinjalle jää ulkoiluraitin viereen viiden metrin levyinen puuton vyöhyke, joka maisemoidaan. Muilta osin työmaa-alue kunnostetaan mahdollisimman luonnonmukaiseksi metsäksi.  Putken siirto edellytys asuntorakentamiselle, uuden päiväkodin avaamiselle ja Raide-Jokerille. Patolaan rakennettava kaasuputki korvaa Käskynhaltijantien varressa kulkevan putken. Putken siirto on tarpeen, jotta Käskynhaltijantien varteen voidaan rakentaa uusia asuntoja ja katualueelle raitiotie Raide-Jokerille.

Tuusulanväylän länsipuolella uutta putkea rakennetaan Suursuonpuiston, Suursuonlaidan, Pirjontien ja Pirkkolantien reunaan sekä Maunulanpuistoon. Maunulassa ja Pirkkolassa kaasuputki täytyy siirtää, jotta uudet asuinrakennukset ja Raide-Jokeri voidaan rakentaa. Myös päiväkoti Suursuo–Stigenin uudisrakennuksen käyttöönotto edellyttää putken siirtämistä.

Putkilinjan raivaustöistä vastaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasumilta. Asiasta on päättänyt kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus vuonna 2018.

Lisätietoja hankkeesta löytyy Helsingin kaupungin tiedotteesta >


Lisätiedot:

Marko Ikävalko, Asset Manager, Gasum
puh. 040 529 0511, etunimi.sukunimi(a) gasum.com