Kuljetusyritykset Suomessa ja Ruotsissa pitävät ympäristötietoisuutta pysyvänä ilmiönä

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaiset ja ruotsalaiset raskaan liikenteen kuljetusyritykset suhtautuvat ympäristöasioihin. Tulosten mukaan asiakkaiden ympäristövaatimukset ovat kasvaneet sekä Suomessa että Ruotsissa, ja jopa 82 prosenttia kuljetusyrityksistä uskoo ympäristötietoisuuden olevan pysyvä ilmiö eikä ohimenevä trendi. Tutkimuksen mukaan nesteytetty maakaasu (LNG) ja nesteytetty biokaasu (LBG) koetaan vähäpäästöisenä ja kustannustehokkaana vaihtoehtona tieliikennekuljetuksiin. 

Value Clinic tutki Pohjoismaisen energiayhtiö Gasumin toimeksiannosta, suomalaisten ja ruotsalaisten raskaan liikenteen kuljetusyritysten suhtautumista ympäristöasioihin, ja mitä he ajattelevat eri polttoaineratkaisuista. Tutkimustulosten mukaan yli 16 ajoneuvoa omistavista kuljetusyrityksistä jopa 60 prosenttia pitää biokaasua hyvänä polttoainevaihtoehtona lähitulevaisuudessa. Ruotsissa vastaava luku on 33 prosenttia. Kummassakin maassa suuria ajoneuvomääriä omistavat kuljetusyritykset pitävät biokaasua parempana polttoainevaihtoehtona kuin hybridi- tai sähköratkaisuja. LNG:n ja LBG:n käyttö perustuu tieliikennekuljetuksissa jo olemassa olevaan ja luotettavaan ajoneuvotekniikkaan, jonka avulla voidaan vähentää kuljetuksien hiilidioksidi-, typpioksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä.

”On hienoa, että suuret kuljetusyritykset sekä Suomessa että Ruotsissa näkevät LNG:n ja LBG:n hyödyt tieliikennekuljetuksissa. Jos 16 raskasta ajoneuvoa omistava kuljetusyhtiö vaihtaisi perinteisistä polttoaineista kaasuun, kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät huomattavasti, sillä yhden raskaan ajoneuvon vuosittaiset päästöt vastaavat keskimäärin 40–50 henkilöauton päästöjä. Myös pienempien kuljetusyritysten kannattaa harkita polttoaineen vaihtamista. Se olisi kaikenkokoisille kuljetusyrityksille erinomainen keino erottua muista tiukasti kilpailluilla logistiikkamarkkinoilla”, kertoo Gasumin liikenteen liiketoimintayksikön johtaja Jukka Metsälä.

Nesteytetyn kaasun käyttö vähentää tieliikennekuljetusten päästöjä ja polttoainekustannuksia

Tutkimus osoittaa, että kaasun kilpailukykyinen hinta, päästövähennykset ja jatkuvasti kasvava tankkausasemaverkosto ovat LNG:n ja LBG:n suurimmat vahvuudet kuljetusyrittäjien mielestä.

Tulokset myös osoittavat, että yli puolet kaikista suomalaisista ja ruotsalaisista kuljetusyrityksistä koki asiakkaidensa ympäristöön liittyvien vaatimusten lisääntyneen viime vuosien aikana. Lisäksi lähes 60 prosenttia suomalaisista ja 82 prosenttia ruotsalaisista vastaajista uskoi, että osa heidän ajoneuvoistaan tulee käyttämään viiden vuoden kuluttua vähäpäästöisiä polttoaineita ja he olivat kiinnostuneita vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta liiketoiminnassaan.

”Omat havaintomme ovat kuljetusyrittäjien kanssa samassa linjassa: ympäristöä säästävien ratkaisujen kysyntä raskaan liikenteen alalla lisääntyy. On myös selvää, ettei tilanne ole lähiaikoina muuttumassa. Vain 18 prosenttia vastaajista uskoo ympäristöstä huolehtimisen olevan ohimenevä ilmiö”, summaa Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

Euroopan unioni on asettanut raskaan liikenteen päästöille kunnianhimoiset päästötavoitteet. Säädösten mukaan uusien raskaiden ajoneuvojen päästöjen on oltava vuoden 2019 tasoon verrattuna 15 prosenttia pienemmät vuonna 2025 ja 30 prosenttia pienemmät vuonna 2030.

Gasum laajentaa pohjoismaista kaasutankkausasemaverkostoa

Tutkimuksessa kysyttiin kuljetusyrityksiltä, mitkä tekijät vaikuttavat eniten heidän polttoainetoimittajan valintaansa. Kaikkien vastaajien mielestä kolme tärkeintä tekijää ovat kilpailukykyinen hinnoittelu, helppokäyttöisyys ja kattava tankkausasemaverkosto.

”Rakennamme määrätietoisesti kattavaa tankkausasemaverkostoa Pohjoismaihin. Tavoitteenamme on rakentaa noin 20 raskaan liikenteen kaasutankkausasemaa Ruotsiin ja Suomeen vuoden loppuun mennessä, ja rakennamme Pohjoismaihin yhteensä 50 uutta tankkausasemaa 2020-luvun alkuun mennessä. Tämä parantaa kaasun saatavuutta ja antaa yhä useammalle kuljetusyritykselle mahdollisuuden ottaa käyttöön vähäpäästöinen LNG- tai LBG-polttoaine ja samalla säästää huomattavasti polttoainekustannuksissa,” kertoo Gasum Ruotsin liikenteen liiketoimintayksikön johtaja Mikael Antonsson.

Gasumilla on Suomessa ja Ruotsissa noin 40 kaasutankkausaseman verkosto. Näistä asemista yksitoista palvelee myös runkoliikennettä tarjoamalla LNG:tä ja LBG:tä. Lisäksi myös muut toimijat laajentavat tankkausasemaverkostoaan Euroopassa. NGVA Europen mukaan eri puolilla Eurooppaa on toiminnassa noin 218 raskaan liikenteen tankkausasemaa, joita käyttää noin 6 000 kaasukäyttöistä rekkaveturia.


Lisätietoja:

Jani Arala, Senior Sales Manager, myynti, liikenne, Gasum
Puhelin: +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Puhelin: +46 72 454 3382, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.