Kuuleminen kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista julkistettu

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija (TSO, transmission system operator) järjestää 15.3.–15.4.2019 julkisen kuulemisen Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista. 

Vuonna 2017 käynnistynyt kaikille sidosryhmille avoin kaasumarkkinan sääntötyö on edennyt kuulemisvaiheeseen. Viimeinen sääntötyöpaja pidettiin Espoossa 5.2.2019. Työpajassa käytiin läpi syyskuun 2018 jälkeen tehdyt sääntömuutokset, sopimusvalmistelun tilanne, markkinasääntöihin lisätyt Balticconnectorin suunniteltu kapasiteettivarausmalli, tasekaasunhankinta- ja hinnoittelumalli sekä toimitusvarmuusasiat. 

Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron sääntöjä ja sopimuksia sovelletaan 1.1.2020 aukeavilla kaasumarkkinoilla. Asiakirjat ja kuulemisohjeet löytyvät Gasumin TSO-yksikön kaasumarkkina.fi -sivuston kohdasta markkinasäännöt.

Energiavirasto järjestää samaan aikaan kuulemisen siirtoverkonhaltijan liittymisehdoista, siirtopalvelun ja tasehallinnan ylätason ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välisen yhteistyön ehdoista. Dokumentit ja kuulemisohjeet löytyvät Energiaviraston internet-sivuilta.
 
 

Lisätietoja TSO:n kuulemisprosessista:
Ville Rahkonen, kehityspäällikkö, TSO, Gasum Oy
p. +358 40 719 8831, etunimi.sukunimi(a)gasum.com