Lietehiilet hyötykäyttöön – Gasum mukana ravinteiden kierrätystä tutkivassa hankkeessa

Gasum, HSY ja Luonnonvarakeskus tutkivat yhteistyössä puhdistamolietteestä pyrolyysillä tuotettua lietehiiltä ja sen ominaisuuksia. Lietehiilihankkeen tavoitteena on edistää jätevesilietteiden sisältämien ravinteiden ja hiilen turvallista sekä energiatehokasta hyödyntämistä. Hankkeen tutkimuksissa hyödynnetään Gasumin Turun Topinojan biokaasulaitoksen pyrolyysilaitteistoa.

Energiayhtiö Gasum on mukana ympäristöministeriön rahoittamassa Lietehiilihankkeessa, jossa tutkitaan puhdistamolietteestä pyrolyysillä tuotettua lietehiiltä ja sen ominaisuuksia. Tutkimuksessa selvitetään myös pyrolyysiprosessin vaikutusta lietteen orgaanisiin haitta-aineisiin, raskasmetalleihin ja mikromuoveihin. Hanketta tehdään yhteistyössä HSY:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

”Tutkimus ja innovaatiot ovat Gasumilla merkittävässä roolissa, ja panostamme niihin jatkuvasti. Yksi tärkeä tutkimuksen kohde on entistä parempi ravinteiden kierrätys”, kertoo Gasumin kehitysinsinööri Inkeri Kauppi. ”Lietehiilihankkeen tarkoitus on edistää jätevesilietteiden sisältämien ravinteiden ja hiilen turvallista sekä energiatehokasta hyödyntämistä. On hienoa olla mukana hankkeessa, jossa tutkitaan jätelietteiden monikäyttöisyyttä.”

Hankkeessa hyödynnetään Gasumin Turun Topinojan biokaasulaitoksen pyrolyysilaitteistoa, joka tuottaa materiaalia ja puuttuvaa tietoa pyrolyysistä myöhempiä analyyseja varten. Analyysien perusteella saadaan muun muassa arvokasta tietoa pyrolyysistä syntyvien tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta.

Tutkimustyöllä rakennetaan hiilineutraalia tulevaisuutta

Lietehiilihankkeen lisäksi Gasum tukee useita muita hankkeita ja yritysyhteistyötä. Yritys on mukana esimerkiksi useassa ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista edistävän Raki2-ohjelman hankkeessa, sekä CLIC Innovation Oy:n työssä. CLIC Innovationin tavoitteena on löytää yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön kautta uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa bio- ja kiertotalouden sekä energiajärjestelmien kehityksestä

Lisäksi Gasum myöntää vuosittain apurahoja tutkijoille. Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista, ja sen tavoitteena on kehittää kaasuun perusutuvia energiaratkaisuja ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa tietoa.

”Tavoitteemme on rakentaa hiilineutraali tulevaisuus ja kestävä kaasuekosysteemi. Tutkimukseen pohjautuva tieto on hyvin tärkeää pohdittaessa tulevaisuuden energiaratkaisuja. Meille on kunnia tukea eri tutkimushankkeita ja -projekteja”, Kauppi toteaa.

Lietehiilihanke käynnistyi syksyllä 2018 ja kestää kaksi vuotta.

 

Lisätietoja:

Inkeri Kauppi, kehitysinsinööri, Gasum
puh. +358 40 486 8288, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.