Pohjoismaiden kaasutankkausverkosto laajenee – uusi asema Ruotsin Norrköpingiin

Energiayhtiö Gasum avaa Ruotsiin toisen raskaan liikenteen kaasutankkausaseman. Norrköpingissä sijaitseva asema on osa Gasumin kunnianhimoista suunnitelmaa rakentaa Pohjoismaihin 2020-luvun alkuun mennessä raskasta liikennettä palveleva verkosto, joka koostuu kaikkiaan 50:stä vilkasliikenteisillä alueilla sijaitsevasta nesteytetyn kaasun tankkausasemasta. Verkoston ensimmäinen tankkausasema Ruotsissa otettiin käyttöön toukokuussa Västeråsissa, ja Suomessa asemia on jo kuusi. 

Uudet vaihtoehdot perinteisille fossiilisille polttoaineille kasvattavat suosiotaan, kun uusia päästövähennystavoitteita asetetaan sekä kansallisella tasolla että kansainvälisesti Euroopan unionissa. Pikainen tarve vähentää tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä koskee myös raskaita ajoneuvoja. EU hyväksyi aiemmin tänä vuonna ensi kertaa uusien raskaiden ajoneuvojen päästöjä koskevat raja-arvot. Päästönormien mukaan uusien raskaiden ajoneuvojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä on alennettava vuoteen 2025 mennessä 15 prosentilla ja vuoteen 2030 mennessä vähintään 30 prosentilla vuoden 2019 tasosta. Ruotsi on myös asettanut kansallisen tavoitteen vähentää kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähintään 70 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen kysyntä lisääntyy nopeasti asiakkaiden keskuudessa.

Vastatakseen vähäpäästöisten polttoainevaihtoehtojen kasvavaan kysyntään energiayhtiö Gasum suunnittelee kaikkiaan 50 raskaan liikenteen kaasutankkausaseman verkoston rakentamista Pohjoismaihin 2020-luvun alkuun mennessä. Uusi tankkausasemaverkosto tarjoaa logistiikkayhtiöille nesteytettyä maakaasua (LNG:tä) sekä nesteytettyä biokaasua (LBG:tä). Verkostoa pidetään välttämättömänä osatekijänä siirryttäessä kohti puhtaampaa huomista, koska se tarjoaa raskaalle liikenteelle puhtaampia polttoaineita. Uudet tankkausasemat rakennetaan vilkkaasti liikennöidyille alueille tukemaan nykyistä tankkausasemaverkostoa. Norrköpingin asema sijaitsee Eurooppatie E4:n varrella ja sopii siksi sijainniltaan erinomaisesti raskaan kaluston käyttöön. Gasumilla on ennestään yksi raskaan liikenteen tankkausasema Ruotsin Västeråsissa, ja Suomessa vastaavia asemia on jo kuusi. Kaikkiaan yhtiöllä on 33 eri kokoluokkien ajoneuvoja palvelevaa kaasutankkausasemaa Suomessa ja Ruotsissa.

”Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin, ja meidän on toimittava yhdessä sen torjumiseksi. Gasum vastaa markkinoiden kysyntään ja rakentaa läheisessä yhteistyössä usean kumppanin kanssa tankkausasemaverkostoa Pohjoismaihin. Tämä kehitys vauhdittaa kaasua polttoaineenaan käyttävien kuljetusten kasvua Pohjoismaissa ja tarjoaa samalla logistiikkayhtiöille kestäviä polttoainevaihtoehtoja, jotka auttavat niitä pääsemään ympäristötavoitteisiinsa. Lisäksi yhtiöt vielä saavuttavat merkittäviä säästöjä polttoainekuluissakin”, kertoo Gasumin Director Traffic Sweden Mikael Antonsson.

Uudella asemalla asiakkaat voivat tankata raskaan kalustonsa joko nesteytetyllä maakaasulla tai nesteytetyllä biokaasulla. Nesteytetyn kaasun käyttö polttoaineena vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä sekä hiukkasten lähipäästöjä ja parantaa siten paikallista ilmanlaatua. Hiilidioksidipäästöjä pystytään vähentämään nesteytettyä maakaasua käyttämällä jopa 20 prosenttia perinteisiin polttoaineisiin verrattuna ja nesteytetyn biokaasun avulla voidaan saavuttaa jopa 85 prosentin päästövähenemä. Norrköpingin ja Västeråsin tankkausasemat katsotaan ympäristön kannalta kestäviksi investoinneiksi ja Ruotsin valtio on siksi myöntänyt niille osarahoitusta Klimatklivet-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan paikallisia ja alueellisia investointeja, joilla pyritään vähentämään kasvihuonepäästöjä.

”Halusimme päivittää kalustomme kulkemaan dieselin sijaan nesteytetyllä kaasulla, koska saavutamme siten logistiikkayhtiönä merkittävää etua sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Olemme täällä Norrköpingissä edistäneet tätä aloitetta väsymättömästi yhteistyössä Gasumin kanssa, ja on hienoa, että kova työmme lopulta palkittiin”, toteaa kuljetusyhtiö Alfredsson Transport AB:n toimitusjohtaja Erik Alfredsson.

Gasumin tänä vuonna Ruotsiin rakentamat kaksi uutta tankkausasemaa ovat alku verkostolle, joka laajenee aikanaan muuallekin Pohjoismaihin. Yhtiö laajentaa kesän loppuun mennessä tankkausasemaverkostoaan Ruotsin Jönköpingiin ja Örebrohon, ja loppuvuonna avataan asemia myös muille paikkakunnille. Gasumilla ja useilla muilla yhtiöillä on näiden lisäksi suunnitelmissa rakentaa lähitulevaisuudessa vielä lisää kaasutankkausasemia ja siten laajentaa verkostoa yhä kattavammaksi.

Lisätietoja:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82
​Mikael.antonsson@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.