Seinäjoen tankkausaseman avautuminen vilkastuttanut paikallista kaasuautojen kysyntää

Energiayhtiö Gasum on avannut Seinäjoelle ensimmäisen kaasutankkausaseman. Elokuussa avautunut asema palvelee sekä henkilöautoja että raskasta liikennettä. Kaasuautojen kysyntä alueella on aseman avautumisen myötä kasvanut kovasti, ja vähäpäästöisestä ja edullisesta polttoainemuodosta ovat kiinnostuneita niin yksityisautoilijat, kunnat kuin kuljetusyrityksetkin.

Seinäjoen kaasutankkausasema avautui elokuussa Roveksen teollisuusalueelle osoitteeseen Piirturiväylä 1. Uudella asemalla on mahdollista tankata henkilö- ja jakeluautoille tarkoitettua maa- ja biokaasua (CNG/CBG) sekä raskaalle liikenteelle soveltuvaa nesteytettyä maa- ja biokaasua (LNG/LBG).

Kaasuautoilun suosio on monen muun Euroopan maan tapaan kasvussa myös Suomessa. Yksi syy suosioon on monipuolinen kaasuautomallisto. Tällä hetkellä kaasuautomalleja löytyy jo monelta suomalaisten suosimalta automerkiltä, kuten Audilta, SEATilta, Skodalta ja Volkswagenilta. Uuden tankkausaseman avautuminen on vilkastuttanut kaasuautojen kysyntää myös Seinäjoella toimivassa Käyttöautossa.

”Kaasuauto on järkevä valinta autoilijalle, joka arvostaa vähäpäästöisyyttä ja edullisia kustannuksia. Maltillinen hankintahinta, polttoaineen edullisuus sekä mahdollisuus ajaa myös bensiinillä kaasuasemaverkoston ulkopuolella tekevät kaasuautoilusta houkuttelevaa”, toteaa Käyttöauton toimitusjohtaja Jyrki Viitala.

Kuluttajien kiinnostusta kaasuautoilua kohtaan on lisännyt myös nopeasti kasvava kaasutankkausasemaverkosto. Gasum laajentaa määrätietoisesti asemaverkostoaan, ja uuden Seinäjoen aseman keskeisen sijainnin uskotaan tukevan Länsi- ja Pohjois-Suomeen suuntautuvaa kaasuliikennettä entisestään.

Kunnissa ja logistiikassa ryhdytty toimiin päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi

Sekä EU:n tasolla että kansallisesti on asetettu tiukkoja liikenteen päästötavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kaasu on kustannustehokas polttoaine, jolla voidaan korvata perinteisiä polttoaineita ja saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä nopeasti. Maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 prosenttia alhaisemmat kuin bensiinin, ja biokaasun liikennekäytöllä voidaan saavuttaa jopa 85 prosentin päästövähenemä polttoaineen koko elinkaaren aikana verrattuna perinteisiin polttoaineisiin.

Biokaasulla on merkittävä asema myös uudessa hallitusohjelmassa ja kaasuautojen määrälliseksi tavoitteeksi on Suomessa asetettu 50 000 vuoteen 2030 mennessä. Useissa kunnissa kaasukäyttöisiä ajoneuvoja onkin jo käytössä niin kotihoidossa, pysäköinninvalvonnassa, postin jakelussa kuin elintarvikkeiden toimituksessa kouluihin ja päiväkoteihin. Seinäjoelle avautuneen kaasutankkausaseman myötä myös kaupungilla on mahdollisuus laajentaa biokaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttöä.

”Seinäjoki on kasvava kaupunkikeskus, jonka elinvoimaisuutta haluamme vahvistaa hakemalla liikennepalveluihin kestäviä, innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Suosimme jatkossa uusiutuvaa polttoainetta käyttäviä ajoneuvoja kaupungin hankintapolitiikassa, minkä muun muassa Roveksen kaasutankkausaseman avautuminen nyt mahdollistaa”, toteaa Seinäjoen kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaa.

Myös Gasumin liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio näkee kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankinnan tukevan hyvin Seinäjoen kaupungin strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on kestävien liikenteen ratkaisujen käyttöönotto.

”Kaasuautot soveltuvat erinomaisesti sekä kaupunkiajoon että pidemmille välimatkoille. Kaasun käytössä syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typenoksideja ja pienhiukkaspäästöjä, verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Tyypilliset kaasuautojen toimintamatkat ovat useita satoja kilometrejä. Lisäksi sekä bio- että maakaasu ovat myös erittäin kustannustehokkaita polttoaineita verrattuna bensiiniin ja dieseliin”, kiteyttää Paasio.

Päästövähennysten näkökulmasta kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin siirtyminen on tärkeää erityisesti raskaassa liikenteessä, sillä sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt kattavat kotimaan tieliikenteen päästöistä jopa 40 prosenttia. Yhä useampi suomalaisyritys onkin ottanut kuljetuslogistiikassaan käyttöön kaasukäyttöistä kalustoa. Esimerkiksi Valiolla on helmikuusta lähtien ollut käytössään Suomen ensimmäinen biokaasulla toimiva maidonkeräysrekka, jonka liikennekäyttökokemukset ovat Valion kehityspäällikkö Petteri Tahvanaisen mukaan olleet ainoastaan positiivisia.

”Olemme nyt seitsemän kuukauden pilotin aikana saaneet jo 150 000 kilometriä kokemusta mittariin ja odotukset sekä alustavat laskelmat ovat toteutuneet positiivisesti niin ympäristön näkökulmasta kuin taloudellisuudenkin osalta. Seuraava askel onkin muodostaa laajempi kokonaiskuva Valion logistiikan tulevaisuudesta vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta yhteistyössä ajoneuvojen maahantuojien ja polttoainetoimittajien kanssa”, Tahvanainen kertoo.

Seinäjoen aseman avautumista juhlitaan 3.–6. lokakuuta osoitteessa Piirturiväylä 1. Avajaisten aikana bio- ja maakaasua saa tankata asemalla euron kilohintaan, jolloin kaasutankkauksen vertailulitrahinnaksi muodostuu vain 0,641 €/litra.

 

Lisätietoja:
Jani Arala, Senior Sales Manager, myynti, raskas liikenne, Gasum
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Heidi Kuoppala, Business Manager, myynti, henkilöautoliikenne, Gasum
puh. +358 50 440 9793, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.