Suomalainen cleantech-yritys Forchem vaihtaa nesteytettyyn maakaasuun – Puhtaiden kaasuratkaisujen kysyntä kasvaa

Gasum on solminut cleantech-yhtiö Forchem Oy:n kanssa sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Forchemin mäntyöljytislaamolle Raumalla. Kaasu on teollisuudelle erinomainen vaihtoehto päästötavoitteiden saavuttamiseksi. LNG-toimitukset alkavat tämän vuoden syyskuussa.

LNG toimitetaan Forchemin tuotantolaitokselle säiliöautoilla Gasumin LNG-terminaalista, joka sijaitsee Porissa noin 70 kilometrin päässä Forchemin tislaamosta. LNG otetaan vastaan Forchemin vastaanottoterminaaliin, höyrystetään ja käytetään Forchemin tuotantoprosessissa.

Forchem toimittaa tuotteita monilla eri markkinoilla toimiville globaaleille toimijoille. Yhtiön tuotannolle ominaista on kestävän kehityksen periaate ja mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset.

”Olemme hyvin vahvasti sitoutuneet uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön valmistaessamme ympäristöä säästäviä tuotteita erilaisiin käyttötarkoituksiin”, Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsi kertoo. ”Tärkein syy LNG:n käyttöön on päästöjen vähentäminen, erityisesti rikkipäästöjen. Aiomme tulevaisuudessa arvioida myös mahdollisuuksia siirtyä nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön, sillä se pienentäisi hiilijalanjälkeämme entisestään”, hän jatkaa.

Gasumin maakaasu- ja LNG-liiketoiminnasta vastaava johtaja Kimmo Rahkamo vahvistaa, että siirtyminen LNG:hen on askel kohti kestävämpää kehitystä ja ympäristön huomioimista. ”Gasum laajentaa voimakkaasti LNG- ja LBG-jakeluverkostoaan pystyäkseen täyttämään asiakkaiden päästövaatimustensa täyttämistä koskevat tarpeet. LNG-infrastruktuurin rakentaminen mahdolliseksi myös LBG:n käyttöönoton tulevaisuudessa”, hän selittää.

LNG on ympäristöä säästävä, energiatehokas ja monipuolinen polttoaine, jolla voi korvata öljypohjaisia polttoaineita esimerkiksi teollisuuden, merenkulun ja raskaan liikenteen käytössä. LNG:n käyttö auttaa vähentämään huomattavasti hiukkaspäästöjä sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöjä. Lisäksi LNG:n käytöstä voi siirtyä nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön ilman lisäinvestointien tarvetta.

Forchem on yksi Suomen vahvimmista cleantech-yrityksistä. Yhtiön 100 vuotta vanhaan suomalaiseen innovaatioon perustuvat tuotteet ovat uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävä, ympäristöä säästävä vaihtoehto valmistusteollisuudessa käytettäville synteettisille ja raakaöljypohjaisille liima-aineille. Mäntyöljypohjaisia tuotteita käytetään esimerkiksi maali- ja liima-aineteollisuudessa sekä elintarviketeollisuutta lähellä olevassa rehuteollisuudessa. Mäntyöljyä voi käyttää myös biopolttoaineiden valmistamiseen.

 

Lisätietoja:
Kimmo Rahkamo, johtaja, maakaasu- ja LNG-liiketoiminta, Gasum Oy
puh. +358 40 749 3069, kimmo.rahkamo(a)gasum.com

Risto Näsi, toimitusjohtaja, Forchem Oyj
puh. + 358 50 315 1585, risto.nasi(a)forchem.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.