Suomen putkikaasumarkkina avautuu ja Gasgrid Finland aloittaa toimintansa

Tammikuun 1. päivänä 2020 Suomen kaasumarkkina avautuu kilpailulle ja kaasun tukkumyynti ja siirtoverkko eriytetään toisistaan. Samalla toimintansa aloittaa uusi kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland, joka eriytetään energiayhtiö Gasumista omaksi yhtiökseen.

Vuoden 2020 alusta Suomessa toimii kilpailulle avoin putkikaasumarkkina. Uudistuksen ohjaavana tekijänä on vuonna 2018 voimaan tullut maakaasumarkkinalaki, jonka mukaan kaasun siirto ja energian myynti tulee eriyttää toisistaan. Tämän seurauksena markkinan avautuessa toimintansa vuoden alussa aloittaa myös uusi kaasun siirtoverkosta vastaava yhtiö, Gasgrid Finland Oy.

”Uuteen tilanteeseen on valmistauduttu yhdessä pitkään. Kaasumarkkinoiden avautumista on edeltänyt laaja yhteistyö eri sidosryhmien välillä uusien markkinasääntöjen luomiseksi. Kaasun maahantuonti sekä tukkumyynti mahdollistuu kaikille toimijoille kaasuverkon alueella. Odotamme, että Suomen kaasumarkkinat kiinnostavat myös kansainvälisiä toimijoita, jotka ovat toimineet jo aiemmin kilpailuilla markkinoilla esimerkiksi Baltian maissa. Kaasun merkitys energianlähteenä tulee ilmastonmuutoksen torjunnan myötä kasvamaan entisestään”, linjaa Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Maakaasu on kustannustehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä siirryttäessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kaasumarkkinoilla toimitusvarmuus ja luotettavuus ovat erityisen tärkeitä. Gasumilla on vuosikymmenten osaaminen kaasusta ja kokonaisvaltaisten energiaratkaisujen ja energiamarkkinapalveluiden tarjoamisesta. Yhtiö jatkaa määrätietoisia investointeja pohjoismaisen kaasuninfrastruktuurin kehittämiseen vastatakseen kasvavaan kysyntään niin teollisuudessa kuin maa- ja meriliikenteessä strategiansa mukaisesti.


Lisätietoja:
Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum
p. 040 554 05 78, olga.vaisanen@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi