Suomen, Viron ja Latvian kaasun siirtoverkonhaltijat sopimukseen uudesta vapaaehtoisesta siirtoverkonhaltijoiden välisestä korvausjärjestelmästä

Suomen, Latvian ja Viron kaasun siirtoverkonhaltijat (Transmission System Operator, TSO) – Gasum Oy, AS Conexus Baltic Grid ja Elering AS – ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen siirtoverkonhaltijoiden välisistä korvauksista (Inter TSO Compensation, ITC), jonka avulla Suomeen, Viroon ja Latviaan voidaan perustaa toimiva yhtenäinen kaasutariffialue vuoden 2020 alusta.

ITC-sopimus yhtenäistää syöttömaksut alueen ulkorajoilla ja poistaa maiden välisten liityntäpisteiden tariffit. Sen ansiosta kaasua voi siirtää Suomen, Viron ja Latvian alueilla ilman lisämaksuja.  Lisäksi ITC-sopimus tarjoaa siirtoverkonhaltijoille korvauksen kohtuullisista muuttuvista kustannuksista ja asettaa periaatteet syöttömaksujen tuoton jakamiselle verkonhaltijoiden kesken.

Sopimuksen odotetaan parantavan markkinoiden likviditeettiä helpottamalla kaasun myyjien (”trader”) ja toimittajien (”shipper”) toimintaa koko markkina-alueella.

ITC-sopimus tuli voimaan Eleringin ja Conexusin välillä allekirjoituspäivänä, ja Gasumin osalta se tulee voimaan, kun tällaisen sopimuksen solmimisen Suomen siirtoverkonhaltijalle mahdollistava lainsäädäntö tulee voimaan. ITC-korvausmekanismi tulee käyttöön 1.1.2020.

 

Lisätietoja:

Jouni Haikarainen, Senior Vice President, Gasum Oy,
puh. +358 40 709 5690, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.