Tuoreessa selvityksessä tunnistettiin Suomeen tuodun maakaasun elinkaaren ympäristövaikutukset

Energiayhtiö Gasum teetti konsultointiyritys Pöyryllä selvityksen Venäjältä Suomeen toimitettavan maakaasun elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista sekä elinkaaren ilmapäästölaskennan. Tarkasteltuja ympäristövaikutuksia olivat mm. ilmaston lämpeneminen, maaperä- ja kasvillisuusvaikutukset, luonnonvarojen käyttö sekä jätteiden käsittelyn ja jätevedenkäsittelyn vaikutukset.

Kasvihuonekaasupäästöt ovat maakaasun elinkaaren eli tuotannon, siirron ja käytön merkittävin ympäristövaikutus. Maakaasun käyttö aiheuttaa 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Venäjällä tapahtuvan tuotannon ja siirron osuus on 19 prosenttia kun Suomessa tapahtuvan siirron osuus kasvihuonekaasupäästöistä jää yhteen prosenttiin. Pääosa kasvihuonekaasuista on hiilidioksidia. Toimitusketjun osalta metaanivuotojen määrä on selvityksen mukaan 0,34 prosenttia toimitetun maakaasun määrästä.

Eri selvitysten mukaan maakaasulla on kivihiiltä pienempi ilmastoa lämmittävä vaikutus, kun metaanipäästöt ovat alle 1,7–5,5 % siirretystä metaanin määrästä. Pöyryn selvityksen arvo on selkeästi näitä lukuja alhaisempi. Suomessa tapahtuvan siirron päästöt ovat pysyneet saman suuruisina vuoden 2015 selvitykseen verrattuna.

Vaikka ilmaston lämpeneminen on yksi merkittävimmistä maakaasun elinkaaren ympäristövaikutuksista, maakaasu on muihin fossiilisiin polttoaineisiin, öljyyn ja kivihiileen, verrattuna vähäpäästöisin energianlähde.

Pöyryn selvityksen mukaan muita merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat fossiilisten luonnonvarojen käyttö, jätteiden käsittely ja jätevedenkäsittelyn Venäjällä sekä muutokset maaperässä ja kasvillisuudessa. Muutokset maaperässä ja kasvillisuudessa ovat tyypillisiä ympäristövaikutuksia teollisessa toiminnassa ja rakennustöiden yhteydessä.

Gasumin yritysvastuun ja kestävän kehityksen tavoitteet johdetaan yhtiön strategiasta. Yhtenä yritysvastuun teemana on ilmastonmuutoksen hillintä. Selvityksen myötä tiedossa ovat tuoreet ilmapäästöjen luvut maakaasun elinkaaren osalta. Pöyryllä teetetty Gasumin maakaasun toimitusketjua koskeva selvitys on järjestyksessään neljäs.

Tutustu selvitykseen (pdf)>


Lisätietoja:

Roosa Jaakkola, Sustainability Specialist, HSEQ & HR
Puh. +358 44 257 1063, etunimi.sukunimi@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.