Tutkimus osoittaa: LNG vähentää laivaliikenteen päästöjä jopa 21 %

Puhtaampien energiaratkaisujen kysyntä kasvaa kaikkialla kuljetusalalla ja teollisuudessa. Lisääntyneen kysynnän taustalla on suurelta osin tarve vähentää päästöjä ja torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Torstaina 11.4. julkaistu riippumaton tutkimus osoittaa, että LGN:n käyttö merenkulun polttoaineena voi alentaa kasvihuonekaasupäästöjä jopa 21 prosenttia perinteisiin raakaöljypohjaisiin polttoaineisiin verrattuna, kun otetaan huomioon polttoaineen koko elinkaari.

Lisäksi tutkimus vahvistaa, että LNG:n käyttö vähentää myös rikin oksidien (SOx), typen oksidien (NOx) päästöt sekä hiukkaspäästöt (PM), lähes nollatasolle öljypohjaisiin merenkulun polttoaineisiin verrattuna.

”Tämä tutkimus vahvistaa, että asiakkaamme tekevät oman osuutensa puhtaamman ympäristön ja puhtaamman huomisen puolesta. Markkinoiden näkökulmasta tämä antaa selvän viestin varustamoille meriliikenteeseen. Polttoaineiden koko elinkaaren huomioiva tutkimus osoittaa, että LNG tuottaa lisäarvoa, ja tarjoaa perusteet polttoaineen jatkokehittämiselle niin merenkulun kuin muihinkin tarpeisiin”, kommentoi Gasumin maakaasu- ja LNG-liiketoiminnasta vastaava johtaja Kimmo Rahkamo.

Akateemisten asiantuntijoiden arvioima

Tämän ISO-standardien mukaisen tutkimuksen tilasi SEA/LNG ja SGMF, ja sen suoritti johtava data- ja konsultointiyhtiö Thinkstep. Riippumattomien akateemisten asiantuntijoiden tarkastama raportti on kattava tutkimus nykyisten laivanmoottorien aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Moottoritekniikka

Moottoritekniikan kannalta LNG-polttoainetta käyttävien alusten päästöt polttoaineen koko elinkaari huomioiden olivat raskasta polttoöljyä käyttäviin aluksiin verrattuna hidaskäyntisillä kaksitahtimoottoreilla 14–21 prosenttia pienemmät ja keskinopeilla nelitahtimoottoreilla 7–15 prosenttia pienemmät. Kaksitahtimoottorit kuluttavat tällä hetkellä 72 prosenttia laivaliikenteen kuluttamasta polttoaineesta ja nelitahtiset keskinopeat moottorit 18 prosenttia.

 

Lisätietoja:

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä koko elinkaaren ajalta käsittelevään tutkimukseen voi tutustua täällä.

Gasum on SEA\LNG:n ja SGMF:n* jäsen. Nämä järjestöt ovat tilanneet tämän ulkopuolisen tahon suorittaman tutkimuksen laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä.

*SEA\LNG on Isoon-Britanniaan rekisteröity voittoa tuottamaton alan etujärjestö, jonka jäsenorganisaatiot ovat sitoutuneet edistämään LNG:n käyttöä tärkeänä ympäristöä säästävänä merenkulun polttoaineena.

Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF) on järjestö, joka on perustettu edistämään turvallisuutta ja parhaita käytäntöjä kaasun käytössä merenkulun polttoaineena.