Ympäristöystävällisen liikennekaasun tankkausasemaverkosto laajenee Seinäjoelle

Seinäjoen kaasutankkausasema on avattu 21.8.2019 Roveksen teollisuusalueelle osoitteessa Piirturinväylä 1. Gasumin uusi tankkausasema palvelee raskasta liikennettä ja henkilöautoja tarjoamalla asiakkaille ympäristöystävällistä ja edullista bio- ja maakaasua polttoaineeksi. Kaasun liikennekäyttö on merkittävässä kasvussa ja tärkeässä asemassa kansallisten ja kansainvälisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

Kaasuautojen määrä Suomen teillä jatkaa voimakasta kasvuaan. Gasum vastaa kysyntään laajentamalla tankkausasemaverkostoaan kohti pohjoista avaamalla uuden kaasutankkausaseman Seinäjoelle. Seinäjoen aseman keskeinen sijainti tukee Länsi-Suomen ja myös Pohjois-Suomeen suuntautuvaa kaasuliikennettä tarjoamalla edullista ja ympäristöystävällistä bio- ja maakaasua polttoaineeksi sekä henkilöautojen että raskaan liikenteen käyttöön.

”Kasvava kaasutankkausasemaverkosto tarjoaa yhä useammalle kuluttajalle ja yritykselle mahdollisuuden vähentää liikennepäästöjä. Uskon, että uuden aseman myötä yhä useampi Etelä-Pohjanmaalla toimiva kuljetusyritys tulee lisäämään kalustoonsa ympäristöystävällisiä kaasuajoneuvoja,” kertoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

Ympäristöystävällisen ja edullisen kaasun liikennekäytöllä voidaan kasvihuonepäästöjä vähentää merkittävästi. Esimerkiksi täysin uusiutuvalla biokaasulla päästöjä voidaan vähentää jopa 85 prosenttia polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Biokaasua tuotetaan kiertotalouden keinoin muun muassa kotitalouksien biojätteistä, kauppojen ruokahävikistä ja yhdyskunnan jätevesilietteistä. Lisäksi bio- ja maakaasun liikennekäytöllä vähennetään merkittävästi typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä, mikä parantaa huomattavasti kaupunkien ilmanlaatua.

”Logistiikka-alan edelläkävijöinä haluamme olla puhtaamman liikenteen eturintamassa ja hyödyntää vähäpäästöisiä polttoainevaihtoehtoja heti niiden tullessa saataville. Nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö tulee vähentämään yrityksemme päästöjä samalla kun polttoaineen kilpailukykyinen hinta antaa meille arvokkaan kilpailuedun. Myös asiakkaamme ovat entistä kiinnostuneempia vähäpäästöisistä polttoainevaihtoehdoista”, kertoo Huhtala Logistics Oy:n toimitusjohtaja Tero Mattila. 

Raskaan liikenteen merkitys Pohjoismaiden logistiikkajärjestelmässä on keskeinen. Raskaan maantieliikenteen kuljetusten määrä on kasvussa ja nykyisin se aiheuttaa jopa noin 30 prosenttia Euroopan tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä. Jotta kansalliset ja kansainväliset päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa, on raskaan liikenteen päästöjä vähennettävä nopeasti. LNG tarjoaa kilpailukykyisen polttoaineratkaisun vähentää välittömästi raskaan liikenteen päästöjä, sillä sen elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt ovat yli 20 prosenttia pienemmät kuin fossiilisen dieselin.

”Uusi tankkausasema vahvistaa kaasun käytön edellytyksiä Seinäjoen alueella ja tulee kasvattamaan kaasuautojen kysyntää. Kaasuautoja löytyy kaikilta suosituimmilta automerkeiltä, muun muassa Audilta, Seatilta, Skodalta ja Volkswagenilta. Olemme iloisia, että voimme palvella monipuolisesti kaasuautoilusta kiinnostuneita”, sanoo Seinäjoella kaasuautoja tarjoavan Käyttöauton toimitusjohtaja Jyrki Viitala.

Tankkausaseman osoite on Piirturinväylä 1, Seinäjoki.

Lisätietoja:

Jani Arala, Senior Sales Manager, myynti, raskas liikenne, Gasum
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Heidi Kuoppala, Business Manager, myynti, henkilöautoliikenne, Gasum
Puh. +358 50 440 9793, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.