Gasum avaa Suomen ensimmäisen nesteytettyä biokaasua tuottavan Turun biokaasulaitoksen ─ Kiertotalous toteutuu Turun seudulla

Gasum pyrkii aktiivisesti lisäämään biokaasun tuotantokapasiteettia laajentamalla ja tehostamalla olemassa olevia biokaasulaitoksia sekä lisäämällä hankintaa. Turun biokaasulaitoksen avajaisia vietettiin tänään. Laitos on Suomen ensimmäinen biokaasulaitos, joka tuottaa nesteytettyä biokaasua liikenteen, teollisuuden ja meriliikenteen tarpeisiin.

Suomen ensimmäisen nesteytettyä biokaasua tuottavan biokaasulaitoksen käyttö alkoi
Gasumin Turun Topinojalla sijaitsevan biokaasulaitoksen mittava laajennus- ja modernisointiprosessi on saatu päätökseen. Biokaasulaitoksen avajaisia vietettiin tänään ja laitoksen kaupallinen käyttö alkoi. Turun biokaasulaitoksen laajennus oli yksi Sipilän hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeista. Hankkeiden tavoite on lisätä kestävästi uusiutuvan energian osuutta Suomessa käytetystä energiasta erityisesti parantamalla sen tarjontaa.

Laitoksella käsitellään vuodessa noin 130 000 tonnia biomassoja, tuotetaan noin 60 GWh nesteytettyä biokaasua (LBG) vuodessa, joka vastaa 125 raskaan liikenteen ajoneuvon tai 5 000 henkilöauton vuotuista polttoaineenkulutusta. Laitoksella tuotetaan myös noin 4 000 t ammoniakkivettä kierrätysravinteeksi. Turun biokaasulaitos edistää kiertotalouden toteutumista ja kaasumarkkinan kehittymistä Turun seudulla.

”Olemme yksi harvoista yhtiöistä Pohjoismaissa, jotka kykenevät tarjoamaan biokaasun teollisen mittakaavan tuotantoa ja jakelua. Gasum investoi jatkuvasti uusiin biokaasulaitoksiin ja nostamme nykyisten biokaasulaitoksiemme suorituskykyä. Biokaasun kysyntä kasvaa kaikilla segmenteillä ja etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia lisätä tuotantokapasiteettia. Investoimme laitostemme kehittämiseen voidaksemme viedä kiertotaloutta entistä pidemmälle. Kysyntä myös kierrätysravinteille on kehittymässä eri teollisuuden aloilla. Turun laitoksemme on upea esimerkki kiertotalouden toteutumisesta,” kertoo Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja, Johan Grön.

Yhtiö vauhdittaa biokaasun tuotantokapasiteettia laajentamalla olemassa olevia biokaasulaitoksia, rakentamalla uusia laitoksia ja laajentamalla biokaasun hankintaa muiden toimijoiden tuotantolaitoksista. Yhtiö tavoittelee biokaasuntuotannossa kustannustehokkuutta ja uusien biokaasun tuotantoon sopivien raaka-aineiden käyttöä.

Useita biokaasulaitoshankkeita Suomessa ja Ruotsissa

Gasum hankki marraskuussa omistukseensa Länsi-Götanmaan Skövdessä sijaitsevan biokaasulaitoksen, jonka tuotantokapasiteetti on jopa 40 GWh/a. Gasum on myös tehnyt perussuunnittelun ja aloittanut luvitusten hakemisen Kuopion, Oulun ja Kouvolan biokaasulaitosten laajennuksille. Rakenteilla olevat Lohjan biokaasulaitos, Vantaan Viinikkalan biojätteiden siirtokuormausasema ja Nymöllan biokaasulaitos Ruotsissa valmistuvat vuoden 2021 alkuun mennessä. Gasum aikoo rakentaa myös uuden teollisen kokoluokan 120 GWh biokaasulaitoksen Göteneen vuoden 2023 alkuun mennessä.

Gasum käsittelee biokaasulaitosverkostossaan biomassoja noin 800 000 t/vuosi ja tuottaa lannoitevalmisteita yhteensä noin 740 000 tn/vuodessa yhteensä Suomessa ja Ruotsissa. Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde, jota voidaan tuottaa monenlaisista biohajoavista jätteistä. Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena voi auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla fossiiliseen dieseliin verrattuna. Gasumilla on nyt 15 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa, ja yhtiö on yksi Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuottajista. Gasum tuo vuoteen 2024 mennessä Pohjoismaiden markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja kumppaniensa tuotannosta

Lisätietoja:
Johan Grön, johtaja, biokaasu, Gasum

p. 040 546 41 86, johan.gron@gasum.com

Ari Suomilammi, johtaja, biokaasu, kiertotalous Suomi, Gasum
p.  040 065 33 51, ari.suomilammi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum

on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi