Gasum ja Oulun Energia suunnittelevat uuden biokaasulaitoksen rakentamista Ouluun – sekajätteen joukkoon päätyvä biohajoava jäte biokaasuksi

Oulun Energia ja Gasum suunnittelevat yhteistyössä biokaasulaitoksen rakentamista Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitoksen yhteyteen. Laitos käyttäisi raaka-aineena yhdyskuntien sekajätteen joukossa olevaa biohajoavaa materiaalia ja tuottaisi biokaasua liikenteen polttoaineeksi.

Gasumin suunnitelmissa on rakentaa nesteytettyä biokaasua (LBG) tuottava biokaasulaitos Oulun Laanilaan. Laitos olisi Suomen toinen nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos. Oulun Energia suunnittelee Laanilan biokaasulaitoksen yhteishankkeessa investointia jätteen käsittelylaitteistoon, jolla 130 000 tonnin vuotuisesta kotitalouksien sekajätemäärästä erotellaan noin 45 000 tonnia biohajoavaa materiaalia.

Gasum vastaa hankkeessa biohajoavan jätteen prosessoinnista biokaasuksi ja jalostamisesta liikennepolttoaineeksi. Valmistuessaan biokaasulaitos tuottaisi valmistuessaan noin 40 GWh nesteytettyä biokaasua vuodessa.

Uuden biokaasulaitoksen lisäksi Gasum suunnittelee myös olemassa olevan Oulun Ruskon biokaasulaitoksen laajennusta. Ruskossa biokaasun raaka-aineena käytetään erilliskerättyä biojätettä sekä paikallisia puhdistamolietteitä, joista tuotetaan biokaasua sekä kierrätysravinteita. Laajennuksen jälkeen laitoksen biokaasun tuotantokapasiteetti kasvaisi 20 GWh vuodessa. Lisätuotanto toimitettaisiin Laanilaan nesteytettäväksi. Nesteytetyn biokaasun vuosittainen tuotantomäärä Oulun seudulla olisi tällöin yhteensä 60 GWh megawattituntia.

Uusi biokaasulaitoshankkeemme mahdollistaa sen, että nesteytettyä biokaasua riittäisi korvaamaan dieselin noin 120 rekan polttoaineena vuodessa. Kiinnostus biokaasun liikenteessä mahdollistamiin päästövähennyksiin on kasvussa. Hankkeen investointipäätöstä ei vielä ole tehty, kertoo Gasumin Suomen kiertotalousjohtaja Ari Suomilammi.

”On hienoa, että laitoshankkeemme suunnittelutyö jatkuu yhdessä Gasumin kanssa ja voimme edistää kiertotalouden toteutumista Oulun seudulla,” kertoo Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Gasumin hankkeelle 7,944 miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu suurille demonstraatiohankkeille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, kiertotalousjohtaja Suomi, Gasum
p. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Pertti Vanhala, liiketoimintajohtaja, Oulun Energia Oy
p. 044 70 33 701, etunimi.sukunimi(a)oulunenergia.fi