Gasum-konserni Q3 – Puhtaampien kaasuratkaisujen kysyntä pysyi tasaisena

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.9.2020*

  • Konsernin liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa, jossa on 43,1 prosenttia laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (30.9.2019: 22,4 milj. euroa)

  • Liikevoittoprosentti tarkasteluajanjaksolla oli 2,8 prosenttia, joka oli 0,4 prosenttiyksikköä matalampi vertailukauden jatkuviin toimintoihin verrattuna (30.9.2019: 3,2 %)
     
  • Taseen loppusumma oli 1 256,1 miljoonaa euroa (30.9.2019: 1 075,9 milj. euroa)
     
  • Konsernin vakavaraisuus pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 38,8 % (30.9.2019: 45,2 %)

*Sisältävät jatkuvien toimintojen vertailukelpoiset luvut.
 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2020 kolmatta neljännestä:

"Raportointijaksolla taloudellinen tuloksemme toteutui lähes ennusteidemme mukaisesti COVID19-pandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta ja kaasuratkaisuiden kysyntä oli tasaista. Pandemian vaikutukset näkyivät liiketoiminnassamme ennen kaikkea asetettuihin kasvutavoitteisiimme liittyen. Liikkumisrajoitukset ovat aiheuttaneet uusien laitostemme käyttöönoton siirtymisiä ja samalla uusien asiakkaidemme projektit ovat viivästyneet, mikä
on vaikuttanut yhtiömme toimitusten käynnistymiseen. Olemme pyrkineet varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden huolehtimalla henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta ja tehneet kaikkemme turvataksemme liiketoimintojen sujuvuuden toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta.

Liikevaihtomme oli tarkastelujaksolla 448,9 miljoonaa euroa ja liikevoittomme oli 12,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon sekä liikevoiton kehitykseen vaikutti ennen kaikkea kaasun hintakehitys Euroopassa. Konsernimme liiketoiminnan kannattavuus oli toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta ennustetulla tasolla.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana solmimme sopimuksen norjalaisen betoniteräsyhtiö Celsa Armeringsstålin kanssa nesteytetyn maakaasun toimituksesta Tornion terminaalista sekä uuden asiakasterminaalin rakentamisesta Mo i Ranan -teollisuuspuistoon. LNG:n käyttöönotto auttaa yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa vähentää toiminnastaan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Meriliikenteessä kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille jatkoi kasvuaan. Toteutimme tarkastelujaksolla meriliikenteen LNG-polttoainetankkauksia uusille asiakkaillemme Pohjoismaissa ja Saksassa. Bunkrasimme rekasta laivaan Fassmer-yhtiön tutkimusalusta ja laivasta laivaan autojen kuljetusalusta Auto Energyä.

Lisäsimme uusiutuvan energian saatavuutta solmimalla ABO Wind Oy:n kanssa pitkäaikaisen tuulisähkösopimuksen Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan tuulivoimapuiston tuotannosta vuodesta 2023 alkaen. Sopimuksen myötä lisäämme uusiutuvan kotimaisen energian saatavuutta sekä omavaraisuutta Suomen sähköntuotannossa.

Jatkoimme pohjoismaisen, raskasta liikennettä palvelevan, kaasutankkausasemaverkoston laajentamista. Avasimme kaasutankkausasemat Göteborgiin ja Lietoon. Laajentuvan kaasutankkausasemaverkoston myötä kaasu kiinnostaa yhä useampia toimijoita ja esimerkiksi Vekka Group otti elokuussa käyttöönsä kuusi biokaasulla kulkevaa linja-autoa Hämeenlinnassa."

Lue lisää Gasum-konsernin Q3 taloudellisesta katsauksesta >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

GASUM LYHYESTI
Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden
ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa
hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.