Gasum-konserni Q1 2020 - Kaasulla on vahva rooli energiahuollossa

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.-31.3.2020*

  • Konsernin liikevoitto oli 12,3 miljoonaa euroa, jossa on 29,7 prosenttia laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (31.3.2019: 17,5 milj. euroa)

  • Liikevoittoprosentti tarkasteluajanjaksolla oli 6,9 prosenttia, joka oli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi vertailuvuoden jatkuviin toimintoihin verrattuna (31.3.2019: 5,5 %)
  • Taseen loppusumma oli 1 133 miljoonaa euroa (31.3.2019: 1 139 milj. euroa) 
  • Konsernin vakavaraisuus pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 44,1 % (31.3.2019: 40,7 %)

*Sisältävät jatkuvien toimintojen vertailukelpoiset luvut.

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä 2020:

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutimme strategiaamme ja jatkoimme pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämistä COVID-19-pandemian tuomista epävarmuuksista huolimatta. Pandemian vaikutukset liiketoimintaamme ovat toistaiseksi olleet lieviä ja olemme pystyneet jatkamaan eri hankkeidemme toteuttamista suunnitellusti. Olemme tehneet lukuisia toimenpiteitä, joiden avulla olemme huolehtineet henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaneet liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeiden edistymisen. Olemme tehneet kaikkemme turvataksemme energiahuollon, kaasun hankinnan ja jakelun sekä turvallisen logistiikan myös kierrätys- ja jätepalveluissamme. Olen ylpeä nähdessäni oman henkilöstömme vahvan sitoutumisen sekä Gasumin, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme välisen yhteistyön toimivuuden.

Vuoden vaihteessa putkikaasumarkkina avautui kilpailulle ja Gasumista eriytetty kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa. Gasum keskittyy jatkossa tarjoamaan monipuolisia, kilpailukykyisiä ja helposti saatavilla olevia energiaratkaisuja sekä energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita asiakkaillemme Pohjoismaissa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaasun asema merenkulun polttoaineena jatkoi myös kasvuaan ja solmimme norjalaisen energiayhtiö Equinorin kanssa LNG-toimitussopimuksen. Myös biokaasu kiinnostaa merenkulun edelläkävijöitä ja kehitämmekin jatkuvasti polttoainetarjontaamme ja palvelujamme vastataksemme merenkulkualan tarpeisiin. Aloitimme säännölliset uusiutuvaa polttoainetta sisältävät toimitukset meriliikenteen asiakkaallemme Preemille Ruotsissa.

Jatkoimme myös kaasutankkausasemaverkostomme rakentamista Pohjoismaissa kolmella uudella kaasutankkausasemalla. Biokaasuliiketoiminnan kehitys eteni myös suunnitellusti ja solmimme Encore Ympäristöpalveluiden kanssa sopimuksen hyödyntää pääkaupunkiseudun biojätteet kuluvan vuoden lopussa valmistuvalla Lohjan biokaasulaitoksellamme. Lisäksi toimitimme cleantech-yhtiö Forchem Oy:lle nesteytettyä biokaasua (LBG).

Laajensimme myös rooliamme pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla liittymällä pohjoismaisen sähköpörssin Nasdaq OMX:n jäseneksi, joka mahdollistaa meille suoran kaupankäynnin sähköjohdannaisten markkinalla.”

Lue lisää Gasum-konsernin Q1 2020 taloudellisesta raportista >


Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Henna Walker, johdon assistentti, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.