Gasum on käynnistänyt YVA-menettelyn Kouvolan biokaasulaitoksen laajennukseen liittyen

Gasum Oy on käynnistänyt suunnittelun Kouvolan Mäkikylän biokaasulaitoksen laajentamiseksi.

Laajennushankkeeseen liittyen on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Biokaasulaitoksen laajentamisella halutaan turvata laitoksen taloudelliset toimintaedellytykset, kehittää ja modernisoida toimintaa, hallita ympäristöpäästöjä tehokkaammin, tehostaa ravinteiden kierrätystä ja lisätä sekä tarvittavaa biohajoavan jätteen laitosmaista käsittelyä että tuotantokapasiteettia biokaasumarkkinoille. 

YVA-menettelyssä tarkastellaan hankkeen ympäristövaikutuksia laitoksen kolmella eri jätteenkäsittelykapasiteetilla; nykyinen 20 000 tn/a (VE0), 65 000 tn/a (VE1) sekä 195 000 tn/a (VE2).

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja konsulttina biokaasualan asiantuntija Watrec Oy.

Hankkeen YVA-arviointiohjelma on saatavilla ympäristöhallinnon internetsivuilla Kouvolan biokaasulaitoksen laajennushankkeen YVA-sivulla. Arviointiohjelmasta on mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 31.8.2020 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät sivustolta.

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään myös yleisötilaisuudessa tiistaina 18.8. klo 17.30 alkaen Kouvolatalossa Honka-salissa, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola.

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, Gasum, kiertotalousjohtaja, biokaasu
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi