Gasum toimittaa nesteytettyä maakaasua norjalaisen Equinorin shuttle-tankkereille

Energiayhtiö Gasum ja norjalainen energiayhtiö Equinor ovat allekirjoittaneet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Equinorin uusien raakaöljyä kuljettavien shuttle-tankkerien polttoaineeksi. Toimitukset alkavat, kun tankkerit otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

LNG:tä suoraan laivasta laivaan

Nesteytetty maakaasu (LNG) bunkrataan suoraan Gasumin Coralius-bunkrausaluksesta Equinorin shuttle-tankkereihin pääasiassa Tanskan pohjoiskärjessä sijaitsevan Skagenin edustalla mutta myös Norjan Bergenin lähistöllä Mongstadissa.

“On hienoa päästä tukemaan Equinoria sen puhtaampaan meriliikenteeseen pyrkivissä tavoitteissa. Viime viikolla juhlimme sitä, että Coralius-aluksellamme tuli täyteen 200 LNG-bunkrausta laivasta laivaan. Tämä on meille tärkeä virstanpylväs, koska se kuvastaa lukumäärien kasvun lisäksi myös alueellista laajenemista. Bunkraamme nyt laivoja alueella, joka ulottuu Rotterdamista aina Göteborgin vesille saakka,” toteaa Gasumin LNG- ja maakaasuliiketoiminnan johtaja Kimmo Rahkamo.

LNG merenkulun polttoaineena

LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine ja täyttää meriliikenteen rikkidirektivin vaatimukset sekä tulevaisuuden tiukemmat päästörajoitukset, jotka koskevat esimerkiksi typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.

Merenkulkualan kiinnostus Gasumia kohtaan kasvaa niin polttoainetoimitusten kuin palvelujenkin suhteen. Yhtiö jatkaa investointeja LNG-toimitusketjuun ja rakentaa yhdessä merenkulkualan kumppaniensa kanssa puhtaampaa tulevaisuutta.

 

Lisätietoja:
Kimmo Rahkamo, johtaja, maakaasu- ja LNG-liiketoiminta, Gasum Oy
puh. +358 40 749 3069, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.