Gasumin asiakastyytyväisyyskyselyssä kiiteltiin kaasuauton edullisuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Yli neljä viidestä kaasuautoilijasta suosittelisi kaasua käyttövoimana lähipiirilleen ja tuttavilleen. Kaasuautoilun tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä lähes 90 prosenttia kaasulla autoilevista uskoo kaasuautoilun suosion kasvavan tulevaisuudessa. Se koetaan sekä ympäristöystävälliseksi että edulliseksi vaihtoehdoksi.

Kaasuautoilun suosio jatkaa kasvamistaan. Jopa 79 prosenttia kyselyyn vastanneista antoi arvosanat 9-10 suositteluhalukkuudelle. Tämä selviää Gasumin teettämästä asiakastyytyväisyyskyselystä. Kaasuautoilun suosittelua lähipiirille ja tuttaville tutkittiin kansainvälisestikin tunnetulla NPS-suosittelumittarilla*. Tutkimuksessa kaasuautoilun suosittelun NPS-arvosanaksi muotoutui 77, jota voidaan pitää erinomaisena tasona. Lisäksi lähes 90 prosenttia vastanneista uskoi kaasuautoilun suosion kasvavan tulevaisuudessa.

”Kaasu on edullista ja ympäristöystävällistä, mutta kaasuautoilu on muuten samankaltaista kuin muu autoilu”, eräs kyselyyn vastanneista kommentoi.

Kaasuauton edulliset polttoainekustannukset olivat kyselyyn vastanneille ympäristöystävällisyyden ohessa tärkein syy kaasun valintaan. Myös kaasuautoilun vaivattomuus sai vastaajilta kiitosta.

Kaasuautoista lähes puolet ostetaan uutena

Kaasuautojen määrä Suomessa lähes tuplaantui vuoden 2019 aikana. Nykyään yhä useampi Suomen teillä liikkuva kaasuauto on ostettu uutena autoliikkeestä. Kyselyyn vastanneiden mukaan myös autokauppiaat ovat hyvin tietoisia kaasuautojen ominaisuuksista ja hyödyistä.

”Uuden kaasuauton hinta verrattuna muihin käyttövoimiin on kohdallaan. Kaasuauto on samanhintainen kuin vastaava bensiinimalli. Lisäksi kaasuauton toimintasäde on pidempi ja käyttövarmuus esimerkiksi pakkasella parempi kuin sähköautossa”, yksi vastaajista perustelee.

Kaasuautoissa on varalla myös bensiinitankki, mutta kyselyyn vastanneet arvioivat ajavansa kaasulla selvän enemmistön ajoistaan, yli 90 prosenttia. Kaasuautoilijat myös ajavat autoillaan paljon. Suurin osa kyselyyn vastanneista ajoi kaasuautollaan yli 25 000 kilometriä vuodessa suomalaisautoilijan keskimääräisten ajokilometrien jäädessä 18 000 kilometriin vuodessa.

Uusille digitaalisille palveluille kysyntää

Kyselyssä nousi esiin digitaalisten palveluiden ja kanavien kasvava kysyntä. Lisäksi kehitettävää nähtiin tankkausasemaverkoston kattavuudessa. Digitaaliset palvelut sekä laajempi tankkausverkosto lisäisivät vastaajien mukaan kaasuautoilun suosiota entisestään.

Palautteita käytetään Gasumin konkreettisessa kehitystyössä

Gasumilla asiakkaiden tyytyväisyys kaasuun autojen käyttövoimana on otettu ilolla vastaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia käytetään myös toiminnan kehittämiseen.

”Vastaukset tarjoavat meille arvokasta tietoa siitä, minkä asiakkaamme kokevat tärkeimmäksi kehittämiskohteeksemme. Olemme jo aloittaneet toimenpiteiden suunnittelun saamamme palautteen pohjalta, ja tiedotamme jatkosta myöhemmin tänä vuonna”, Gasumin liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio kertoo.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Gasumin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin online-kyselynä aikavälillä 19.2.–20.3.2020. Kyselyyn saatiin yhteensä 3 244 vastausta.

*Suositteluhalukkuutta arvioitiin NPS-menetelmällä (Net Promoter Score) vähentämällä suosittelijoiden suhteellisesta osuudesta kriittisten suhteellinen osuus. Suosittelijoiksi laskettiin arvosanan 9 tai 10 antaneet vastaukset ja kriittisiksi arvosanan 0-6 antaneet vastaukset. Vastausasteikko oli 0-10.