Gasumin biojätteen siirtokuormausaseman käyttöönotto Vantaalla edistää kiertotalouden toteutumista pääkaupunkiseudulla

Gasumin Vantaan Viinikkalassa sijaitseva biojätteen siirtokuormausasema valmistuu joulukuun loppuun 2020 mennessä. Siirtokuormausaseman kiinteiden ja lietemäisten biojätteiden vastaanottokapasiteetti on vuodessa 34 000 tonnia, josta jalostetaan Gasumin biokaasulaitoksilla biokaasua noin 2 000 kaasuauton tankkiin sekä kierrätyslannoitteita maanviljelijöiden käyttöön. Siirtokuormausaseman avulla Gasum edistää kiertotalouden toteutumista pääkaupunkiseudulla yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa.

Gasumin biojätteen siirtokuormausaseman valmistuminen Vantaalla edistää ja tehostaa kiertotalouden toteutumista pääkaupunkiseudulla, koska asemalla voidaan käsitellä suuria määriä kiinteitä ja lietemäisiä biomassoja. Gasumin tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotantokapasiteettia ja biomassoja tarvitaan suuret volyymit. Siirtokuormausaseman operoinnin hoitaa Encore Ympäristöpalvelut yhteistyössä Gasumin kanssa. Pääkaupunkiseudun kaikki toimijat voivat hyödyntää biojätteen siirtokuormausasemaa.

Biokaasun tuotanto on ympäristön kannalta paras tapa hyödyntää biohajoava jäte, sillä siinä mahdollistetaan sekä uusiutuvan energian tuotanto että ravinteiden kierrätys. Biojätteistä jalostetaan osana biokaasun tuotantoprosessia luomulannoitteita paikallisten viljelijöiden tarpeisiin. Samalla kiertoon saadaan myös biojätteen sisältämät arvokkaat ravinteet ja vähennetään teollisten väkilannoitteiden käyttöä pelloilla.

”On hienoa, että löysimme siirtokuormausasemalle hyvän sijainnin Encore Ympäristöpalveluilta. Siirtokuormausasemamme mahdollistaa ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan biojätteen kierrätysketjun pääkaupunkiseudun kaikille toimijoille. Tarvitsemme erilaisia biohajoavia jätteitä biokaasun tuotantomme kasvattamiseen ja uskon, että toimiva biojätteen siirtokuormausasema edistää tavoitettamme. Kuljetamme biojätteet asemalta suurempina erinä biokaasulaitoksillemme, jossa jalostamme biojätteistä osana biokaasun tuotantoprosessia luomulannoitteita paikallisten viljelijöiden tarpeisiin,” kertoo Gasumilta Rauni Karjala, Senior Sales Manager, kiertotalous.

”Encore Ympäristöpalveluiden asiakkaiden biojätteiden kuljetuksessa siirtokuormausasemalle on mukana tytäryhtiömme uusi biokaasuauto. Olemme jo vuosia optimoineet asiakkaidemme jätteiden kuormapainoja ja tyhjennysvälejä niin, että kuljetukset ovat mahdollisimman täysiä, eikä turhia päästöjä synny. Jätteiden kuljettaminen biojätteistä valmistetulla biokaasulla vähentää kuljetustemme päästöjä entisestään”, kertoo Jani Rajamäki Encore Ympäristöpalveluista.

Lisätietoja:
Rauni Karjala, Senior Sales Manager, kiertotalous, Gasum
p. 0400 599 561,
 rauni.karjala@gasum.com

Jani Rajamäki, liiketoimintapäällikkö, Encore Ympäristöpalvelut
p. 050 464 5122, jani.rajamaki@encorepalvelut.fi