Gasumin kaasurahasto jakoi apurahoja kaasualan tutkimukseen ja kehitykseen

Gasum tukee kaasualan tutkimusta ja kehitystä kaasurahastonsa avulla. Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Gasumin Kaasurahaston vuoden 2020 apurahoja myönnettiin Helsingissä kahdeksalle tutkijalle.

Gasumin kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta liittyen kaasuun perustuviin energiaratkaisuihin ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa tietoa. Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES. Rahastosta on jaettu apurahoja tutkijoille, joiden aihealueet liittyvät kierto- ja biotalouteen, kaasun kuljettamiseen ja logistiikkaan, kaasun käyttöä edistäviin hajautettuihin energiaratkaisuihin tai kaasuun perustuviin energian varastointiteknologioihin.

Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan tutkimuksen pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES.
Gasumin kaasurahastosta myönnettyjen apurahojen summa oli vuonna 2020, 75 000 euroa ja ne myönnettiin kahdeksalle henkilölle:

 • Anusha Airi: Biowaste valorization: Utilization of biodegradables to strengthen biogas station infrastructures in the North of Finland, 5 000 €

  Sole Aronen: Comparative life cycle assessment of sewage sludge treatment pathways – anaerobic digestion, incineration and thermochemical methods combined with nutrient recovery and carbon sequestration, 10 000 €
 • Ahmed Rufai Dahiru: Renewable power-to-gas (P2G) for small-scale energy production plants in Finland: A Techno-economic and environmental study, 24 000 €
 • Oskari Lähdeaho: Logistiikan alan muutosta ajavat voimat: Kestävyys kilpailukyvyn tekijänä, 5 000 €
 • Aleksi Mankonen: Energiantuotantoprosessien ja uusiutuvien polttoaineiden käytön tietokonemallinnus ja analyysi, 5 000 €
 • Kirsi Spoof-Tuomi: Biokaasun hyödyntämisstrategiat: LBG raskaan liikenteen ja lähimerenkulun polttoaineena ja uuden alueellisen LBG-infrastruktuurin luominen. Biokaasun käytön lisääminen teollisuuden energiakäytössä, 5 000 €
 • Ping Zhu: Increase yield of biogas: Utilization of genetically modified microbes for the direct conversion of sugars to methane. Scope: Case study with real Aalto-Cell waste sugars, 5 000 €
   
 • Rebecca Wicker: Using native microalgal consortia for simultaneous CO2 capture, nutrient recovery, and bioenergy production, 16 000 €

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. +358 50 33 10308, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.