Gasumin Kouvolan biokaasulaitoksen laajennuksen YVA-selostus on valmistunut

Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitoksen laajennushankkeeseen liittyen on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus. YVA-selostuksessa on arvioitu hankkeen ympäristövaikutukset kolmella eri jätteenkäsittelykapasiteetilla; nykyinen 20 000 tn/a (VE0), 65 000 tn/a (VE1) sekä 195 000 tn/a (VE2).

Biokaasulaitoksen laajentamisella halutaan turvata laitoksen taloudelliset toimintaedellytykset, kehittää ja modernisoida toimintaa, hallita ympäristöpäästöjä tehokkaammin, tehostaa ravinteiden kierrätystä ja lisätä sekä tarvittavaa biohajoavan jätteen laitosmaista käsittelyä että tuotantokapasiteettia biokaasumarkkinoille. 

Hankkeen YVA-arviointiselostus on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla olevalla Kouvolan biokaasulaitoksen laajennushankkeen YVA-sivulla . Arviointiselostuksesta on mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Tarkemmat ohjeet löytyvät sivustolta.

Hanketta ja ympäristövaikutuksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 2.12.2020 klo 17 alkaen Kouvolatalossa Simelius-salissa, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola.

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, kiertotalousjohtaja, biokaasu, Suomi, Gasum
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi