Gasumin raskaan liikenteen asemaverkosto vahvistuu – Kaasun tankkaaminen alkaa Liedossa

Gasum vahvistaa Pohjoismaista raskaan liikenteen kaasutankkausasemaverkostoaan Liedon uuden aseman myötä. Avantin yritys- ja teollisuusalueelle 10-tien varrelle avautunut asema palvelee raskasta runkoliikennettä ja auttaa kuljetusalan yrityksiä vähentämään päästöjään kustannustehokkaasti. Vähäpäästöisten polttoainevaihtoehtojen käyttö lisääntyy EU:ssa, kun yritykset pyrkivät vastaamaan niin päästövähennystavoitteisiin kuin kuluttajien toiveisiin.

Lietoon avautunut kaasutankkausasema palvelee raskasta runkoliikennettä osoitteessa Eteläkaari 1. Yhdessä Turun satamassa sijaitsevan kaasutankkausaseman kanssa Liedon uusi asema vahvistaa nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) jakelu- ja runkoliikenteen tarpeisiin. Kaasutankkausasemat tukevat paikallista kiertotaloutta hyödyntämällä Turun biokaasulaitoksella paikallisista alueen biojätteistä ja puhdistamolietteistä tuotettua uusiutuvaa biokaasua tuoden alueen kuljetusyrityksille entistä puhtaampia polttoaineratkaisuja sekä todellisen kiertotalousratkaisun saataville.

Laajentuva kaasutankkausasemaverkosto tuo kaasun yhä useamman yrityksen saataville. Näin päästään kohti sekä kansallisia että EU:n asettamia päästövähennystavoitteita raskaalle liikenteelle. EU:n vuonna 2019 hyväksymien uusien päästömääräysten mukaan raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Suomessa liikenteen päästöjä on vähennettävä vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. 

“Olemme erittäin ylpeitä Liedon uuden aseman avautumisesta ja Pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkoston vahvistumisesta. Raskaan liikenteen toimijoihin kohdistuu yhä enemmän odotuksia tuottaa palveluitaan ympäristöystävällisesti sekä kuluttajien että lainsäätäjien puolelta. On tärkeää, että vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja tuodaan entistä paremmin saataville, jotta Pohjoismainen rahtiliikenne saadaan kulkemaan entistä puhtaammin. Jokainen uusi kaasutankkausasema vie meitä lähemmäs tätä tavoitetta”, kertoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

Kaasulla pienennetään logistiikan hiilijalanjälkeä

Jakelu- ja raskas liikenne aiheuttavat lähes 40 prosenttia Suomen maantieliikenteen päästöistä tehden logistiikkayritysten roolista päästöjen vähentämisessä merkittävän. Koska polttoaineen ilmastovaikutukset syntyvät tuotanto- ja jakeluketjun eri vaiheissa, polttoaineen koko elinkaaren ilmastovaikutukset ovat ainoa kestävä tapa arvioida polttoaineiden ilmastoystävällisyyttä.

Biokaasulla voidaan pienentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Biokaasu on täysin uusiutuva ja ympäristöystävällinen polttoaine, jonka tuotannossa hyödynnetään biohajoavia jätteitä, teollisuuden sivuvirtoja ja jätevesilietteitä. Näin päästöjä ei synny raaka-aineen tuotannossa. Raskas runkoliikenne tankkaa biokaasua nesteytettynä eli LBG:nä.

Fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin nesteytetty maakaasu eli LNG taas tuottaa elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 % vähemmän kuin perinteinen diesel. Tuotantoketju vaikuttaa myös maakaasun hiilijalanjälkeen: esimerkiksi Norjassa LNG:n tuotannossa käytetään vesivoimalla tuotettua, uusiutuvaa sähköenergiaa, mikä tekee siitä Euroopan keskiarvoa ilmastoystävällisemmän.

EU:n väylä- ja liikennehankkeiden Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility) -hanke on tukenut LNG-tankkausaseman rakentamista Lietoon.
 

Lisätietoja:

Jani Arala, Senior Sales Manager, liikenne, Gasum
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi