Gasumin selvityksen mukaan sähköjärjestelmäämme mahtuu jopa 30 TWh tuulisähköä

Gasum selvitti Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimeksiannosta, minkä verran sään mukaan vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa mahtuisi Suomen sähköjärjestelmään vuonna 2030. Selvityksen mukaan sähköjärjestelmäämme mahtuu tuulisähköä jopa 25–30 terawattituntia (TWh). Selvityksen tulos tukee Suomen Tuulivoimayhdistyksen tavoitetta kattaa tuulivoimalla 30 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta seuraavan vuosikymmenen taitteessa. Gasum on merkittävä toimija tuulivoimasegmentissä ja pyrkii kasvattamaan uusiutuvan tuulisähkön hankintaa Pohjoismaissa.

Gasum selvitti Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimeksiannosta, minkä verran sään mukaan vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa mahtuisi sähköjärjestelmäämme vuonna 2030, nähtävissä olevien sähköjärjestelmän muutokset huomioiden. Selvityksen reunaehtoina käytettiin mm. maltillista sähkön kysynnän kasvua, lisäyksiä ydinvoimatuotantoon sekä sähkön kysyntäjoustomekanismeihin. Siirtoyhteyksien oletettiin muuttuvan siten kuin nyt on jo suunniteltu.

Selvityksen mukaan jopa 25–30 TWh:n vuotuinen tuulisähkötuotanto mahtuu hyvin sähköjärjestelmäämme. Tämä määrä tuotantoa mahtuu Suomen sähköverkkoon, kun maamme sähkön kysyntä nousee noin 10–15 prosentilla. Sähköjärjestelmän tarvitsema säätö voitaisiin hoitaa tällöin siirtoyhteyksillä ja olemassa olevalla säätövoimalla, ilman merkittävää säätökapasiteetin lisäystarvetta.

”Suurten järjestelmämuutosten, kuten siirtoyhteyksien kehittymisen ja vetyratkaisujen edistymisen, ennustaminen on vaikeaa 2030-luvulle ja pidemmälle epävarmuuksien määrän vuoksi. Selvää on, että pidemmällä tarkastelujaksolla suuria muutoksia tulee tapahtumaan ja vaihtelevaa tuotantoa mahtuu verkkoon huomattavasti enemmän. Varmaa kuitenkin on, että kotimainen tuulivoima lisää Suomen omavaraisuutta sähköntuotannossa,” sanoo selvityksen teosta vastannut Markus Herranen Gasum Portfolio Services Oy:stä.

Tuulivoimarakentaminen ilman valtion taloudellista tukea käynnistyi vuonna 2018. Lokakuun 2020 alkuun mennessä julkaistujen investointipäätösten mukaan tuulivoimalla tullaan kattamaan vähintään 18 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta jo vuonna 2024.

Gasum on merkittävä toimija tuulivoimasegmentissä ja pyrkii kasvattamaan uusiutuvan tuulisähkön hankintaa Pohjoismaissa. Yhtiö solmi ABO Wind Oy:n kanssa syyskuussa pitkäaikaisen tuulisähkösopimuksen tuulivoimapuiston tuotannosta. Kymmenvuotisen PPA-sopimuksen myötä Gasum alkaa myydä asiakkailleen Pohjois-Pohjanmaalla tuotettua uusiutuvaa tuulivoimaa vuodesta 2023 alkaen.

Gasum tarjoaa asiakkailleen uusiutuvaa sähköä, joka on tuotettu vesi-, tuuli-, aurinkovoimalla tai bioenergialla. Yhtiö tarjoaa myös monipuolisia energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita sekä bio- ja maakaasua teollisuuteen, merenkulkuun ja liikenteelle. Gasum auttaa asiakkaita pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä.

Tutustu raporttiin >

Lisätietoja:

Ville Pesonen, Head of Energy Market Services, Gasum
p.
040 558 7890, ville.pesonen@gasum.com

Markus Herranen, Analyst, Market Analysis, Gasum Portfolio Services
p.
040 662 1410, markus.herranen@gasum.com 


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi