Joutsenmerkki takaa Gasumin biokaasun eettisyyden ja kestävyyden

Gasumin biokaasu on edelleen ainut suomalainen liikennepolttoaine, joka on ansainnut Joutsenmerkin. Pohjoismainen ympäristömerkki takaa sen, että biokaasu on tuotettu kestävästi, jäljitettävästi ja täysin uusiutuvista raaka-aineista. Gasumin biokaasulla on ollut Joutsenmerkki vuodesta 2011 lähtien.

Yli 30-vuotias Joutsenmerkki auttaa kuluttajia ja yrityksiä tekemään ympäristölle parempia valintoja. Merkki on laatinut kriteerit noin 60 eri tuoteryhmälle – esimerkiksi puhdistusaineille, kynttilöille, taloille ja sijoitusrahastoille. Gasumin biokaasu on ainoa suomalainen liikennepolttoaine, jolla on Joutsenmerkki.

Joutsenmerkitty biokaasu on uusiutuvaa ja jäljitettävissä

Joutsenmerkin ansaitakseen biokaasun tulee olla valmistettu täysin uusiutuvista raaka-aineista, jotka ovat jäljitettävissä. Raaka-aineet eivät saa olla geenimuunneltuja, eikä biokaasun valmistukseen saa käyttää soijaöljyä, palmuöljyä tai sokeriruokoa. Lisäksi ympäristömerkki asettaa biokaasulle erityisiä päästövaatimuksia.

Kaikkien näiden vaatimusten taustalla ovat ympäristövaikutusten vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja maapallon resurssien säästäminen. Täysin uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä polttoaineena biokaasulla voidaan vähentään sen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %.

”Joutsenmerkin avulla Gasum pystyy osoittamaan, että biokaasun ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin muilla polttoaineilla. Joutsenmerkitty biokaasu täyttää lainsäädäntöä tiukemmat ympäristövaatimukset ja tiukat polttoaineen laatuvaatimukset”, Joutsenmerkin johtava asiantuntija Harri Hotulainen sanoo.

Biokaasulle merkki myös uusin kriteerein vuonna 2018

Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä askel kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kriteereitä tarkistetaan ja tarvittaessa tiukennetaan noin 3–5 vuoden välein. Kriteereitä tarkistetaan muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen ja markkinatilanteen mukaisesti.

Kriteerien tiukentaminen vaatii Joutsenmerkin saaneilta yrityksiltä aina uuden hakemuksen. Myös biokaasun kohdalla sertifikaatin kriteerejä on tiukennettu. Tämän takia Gasum haki merkkiä biokaasulle uudestaan vuonna 2018, jolloin merkki myös myönnettiin sille.

Joutsenmerkin vaatimuksiin kuuluu myös vuosittainen raportointi merkin saaneen tuotteen ympäristövaikutuksista. Gasumin biokaasun kasvihuonepäästövähenemää seurataan kuukausittain. Päästöjen laskennassa huomioidaan koko biokaasun toimitusketju, ja laskennasta tuotetaan vuosittain kattava raportti, joka toimitetaan Joutsenmerkkiä hallinnoivalle Ympäristömerkintä Suomelle.

Lisätietoja:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
puh. 050 911 2668, etunimi.sukunimi@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi