Kaasukuorma-autojen hankintatukilaki hyväksyttiin – myös henkilöautoilijoita hyödyttävä romutuspalkkio tulee jälleen

Hallituksen esitykset kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuesta sekä henkilöautoille esitetystä romutuspalkkiosta astuvat voimaan 1. päivänä joulukuuta. Siitä alkaen yritykset voivat hakea tukea kaasukäyttöisten, 16-tonnisten tai sitä isompien kuorma-autojen hankintaan. Kuljetusyrityksille tuki merkitsee uusia mahdollisuuksia tarjota ympäristöystävällisiä logistiikkapalveluita ja pienentää kuljetusketjujen kasvihuonekaasupäästöjä.

Uutta hankintatukea myöntää Liikenne – ja viestintävirasto Traficom 1.12.2020 alkaen yrityksille, jotka hankkivat tai vuokraavat kaasukäyttöisen kuorma-auton. Tukea voi hakea vuoden 2022 loppuun asti.

”Hankintatuki on erittäin hieno asia ja kannustaa yrityksiä siirtymään vähäpäästöisiin polttoaineisiin. Dieselin korvaaminen kaasulla on paras kestävän logistiikan vaihtoehto, joten olemme erittäin tyytyväisiä, että kaasun mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä raskaassa liikenteessä tunnistetaan myös hallitustasolla,” sanoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.

Lisäksi hallitus hyväksyi henkilöautoille suunnatun romutuspalkkion vuoden 2021 loppuun saakka. Vanhan, vähintään kymmenen vuoden ikäisen auton romutuksesta ja sen tilalle hankittavasta kaasuautosta, täyssähköautosta tai ladattavasta hybridistä on mahdollisuus saada palkkiota 2 000 euroa. Kaasuautoille ei ole asetettu romutuspalkkiossa päästörajaa. 

Hankintatukea mahdollisuus hakea nesteytetylle ja paineistetulle kaasulle

Hankintatuen suuruus riippuu käytettävästä ajoneuvosta; paineistettua kaasua käyttävälle ajoneuvolle tukea on mahdollista hakea 5 000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävälle jopa 12 000 euroa. Yksittäisen yrityksen on mahdollista saada tuki jopa viidelle Suomeen rekisteröidylle ajoneuvolle.

Kaasukäyttöiseen kuorma-autoon on mahdollista tankata uusiutuvaa biokaasua tai tieliikenteen edullisinta polttoainetta, maakaasua. Täysin uusiutuvan biokaasun käytöllä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Maakaasun käytöllä on mahdollisuus vähentää päästöjä yli 20 prosentilla verrattuna perinteisiin polttoainevaihtoehtoihin.

”Biokaasulla on suuri rooli Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös maakaasulla on puhtaimpana fossiilisena polttoaineena merkittävä rooli matkalla uusiutuvien polttoaineiden, kuten biokaasun laajamittaiseen käyttöön. Maakaasu on yksi parhaista keinoista, kun halutaan saada aikaiseksi välittömiä päästöjen vähennyksiä. Uskomme, että hankintatuen avulla yritykset rohkaistuisivat siirtymään vähäpäästöisempiin polttoaineisiin ja kohti puhtaampaa liikennettä”, Arala summaa.

Gasum kehittää kaasuinfrastruktuuria vastatakseen kysynnän kasvuun ja laajeneva asemaverkosto avaa uusia mahdollisuuksia vähäpäästöisen tieliikenteen toteuttamiseksi. Yhtiöllä on tällä hetkellä Pohjoismaissa noin 100 kaasutankkausasemaa, joista 26 on raskasta liikennettä palvelevia LNG-tankkausasemia.

Lisätietoja:

Jani Arala, Senior Sales Manager, myynti, raskas liikenne, Gasum.
puh. +358 44 054 8583, etunimi.sukunimi(a)gasum.com.

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi