Kaasun käyttö lisääntyy Varsinais-Suomessa - Lietoon avautuu kesällä raskaan liikenteen tankkausasema

Energiayhtiö Gasum lisää kaasutankkauksen mahdollisuuksia Varsinais-Suomessa, kun uusi raskasta liikennettä palveleva asema otetaan käyttöön kesällä 2020. Liedon Avantin yritys- ja teollisuusalueelle avautuva asema tarjoaa nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) runkoliikenteen tarpeisiin.

Liedossa avautuva kaasutankkausasema palvelee runkoliikennettä tarjoamalla polttoaineeksi vähäpäästöistä nesteytettyä maa- ja biokaasua. Asema avautuu kesän 2020 aikana Avantin yritys- ja teollisuusalueelle osoitteeseen Eteläkaari 1. Asema sijaitsee raskaan runkoliikenteen kannalta keskeisessä solmukohdassa 10-tien varrella.

Liedon uusi kaasutankkausasema palvelee yhdessä Turun tankkausaseman kanssa Varsinais-Suomen kuljetustilaajia ja kuljetusyrityksiä. Oripäästä ja Kaarinasta käsin toimivalle Kuljetus Harri Mikkolalle uusi tankkausasema on mahdollistanut ensimmäisen LNG-käyttöisen ajoneuvon tilaamisen. Lidlin sopimusajoja alueella ajavalle yritykselle vaihtoehtoiset polttoaineet ovat merkittävä tapa vähentää päästöjä ja erottautua kilpailijoista. 

”Aloite puhtaammalla energialla kulkevasta ajoneuvosta tuli sopimuskumppaniltamme Lidliltä. Innostuimme ideasta heti, sillä yrityksenä olemme aina olleet kiinnostuneet alan uusimmista innovaatioista ja vastuullisuusratkaisuista. Pohdimme yhdessä erilaisia vaihtoehtoja, ja päädyimme lopulta LNG:hen, sillä se sopii erinomaisesti pitkän matkan ajoon. Myös uuden kaasutankkausaseman sijainti 10-tien varrella tuki päätöstä, sillä sen sijainti ajojemme kannalta on loistava”, kertoo kuljetusyrityksen omistaja Teemu Mikkola, Harri Mikkola Ky.

Kaasusta ratkaisu raskaan liikenteen päästöhaasteisiin

”Lietoon rakennettava raskaan liikenteen kaasutankkausasema on osa Pohjoismaista kaasuasemaverkostoamme ja täydentää sitä Suomessa sekä vahvistaa runkoliikenteen tankkausmahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Nesteytetty maa- ja biokaasu ovat ympäristöystävällinen ratkaisu runkoliikenteen kasvaviin päästöhaasteisiin, joka on saatavilla jo tänään. Lisäksi kaasun käytöllä on mahdollista säästää polttoainekustannuksissa. Valinnalla voidaan myös välittää positiivinen viesti asiakkaiden ja kuluttajien suuntaan sekä erottua kilpailijoista”, kertoo Markus Kaarlela, Gasumin liikenteen liiketoiminnan kehityspäällikkö. 

Vaihtoehtoisten polttoaineratkaisujen kysyntä on kasvanut huimaa vauhtia yritysten tavoitellessa ympäristöystävällisempiä kuljetuskilometrejä. Nesteytetyn maakaasun avulla polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää noin 20 prosentilla dieseliin verrattuna ja uusiutuvaa biokaasua tankkaamalla voidaan saavuttaa jopa 85 prosentin päästövähennykset. Biokaasun käytössä voidaan hyödyntää maakaasun kanssa samaa infrastruktuuria, joten siirtyminen biokaasun käyttöön on helppoa ja kustannustehokasta.

Lisätietoja:
Markus Kaarlela, liiketoiminnan kehityspäällikkö, liikenne
puh. +358 400 386 065, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.