Kaasutankkausasemaverkosto laajenee Järvenpäähän

Energiayhtiö Gasum rakentaa Järvenpään ensimmäisen kaasutankkausaseman Boogie-yritysalueelle. Uuden kaasutankkausaseman erinomainen sijainti liikenteen solmukohdassa vahvistaa erityisesti Keski-Uudenmaan asemaverkostoa. Järvenpään kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä osana Resurssiviisas Järvenpää -hanketta, ja uusi tankkausasema edistää osaltaan tätä tavoitetta. Kaasutankkausaseman arvioidaan avautuvan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Gasum vahvistaa Etelä-Suomen kaasutankkausasemaverkostoa entisestään rakentamalla tankkausaseman Järvenpään Boogie-yritysalueelle. Järvenpään asema merkittävänä logistiikan keskittymänä Keski-Uudellamaalla sekä Lahden moottoritien läheisyys vaikuttivat kaasutankkausaseman sijainnin valintaan. Uusi tankkausasema tukee erityisesti alueen työmatkaliikennettä sekä pääkaupunkiseudun että Lahden suuntaan.

”Järvenpään asema on sijainniltaan erinomainen ja tämä asema on ollut selkeästi yksi odotetuimmista. On hienoa päästä vihdoin rakentamaan sitä. Asema palvelee monipuolisesti ohikulkevaa liikennettä ja täydentää hyvin jo olemassa olevaa asemaverkostoamme lähialueilla Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Porvoossa. Uskomme aseman houkuttelevan myös raskaampaa jakeluajoneuvoliikennettä”, iloitsee liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio.

Uudelta tankkausasemalta on mahdollista tankata paineistettua maa- ja biokaasua, joka sopii niin henkilöautoille kuin kevyelle kuljetuskalustolle, kuten jakeluautoille ja jäteautoille. Liikenteen polttoaineena kaasu on helppokäyttöinen, vähäpäästöinen ja kustannustehokas. Tankkausaseman myötä yhä useampi järvenpääläinen sekä Järvenpäässä asioiva yksityisautoilija ja yrittäjä voi tulevaisuudessa valita ympäristöystävällisemmän ajoneuvon. Kaasuautoilun suosio on kasvanut Suomessa hurjaa vauhtia viime vuosien aikana ja kaasuautojen määrä lähes tuplaantui vuoden 2019 aikana.

Kaasutankkausasema tukee Järvenpään ympäristötavoitteita

Vuoden 2019 lopussa Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi Resurssiviisas Järvenpään -tiekartan, jonka tavoitteena on tehdä Järvenpäästä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä sekä jätteetön ja kestävän kulutuksen kaupunki vuoteen 2050 mennessä. Vähäpäästöisten liikennepolttoaineiden tuominen järvenpääläisten saataville edistää erinomaisesti näitä tavoitteita.

”Resurssiviisaudella tarkoitetaan ihmisten hyvinvoinnin edistämistä samalla kun vähennetään ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Kunnianhimoiset tavoitteet tarvitsevat toteutuakseen aktiivista työtä resurssiviisaiden toimintatapojen kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Järvenpään kaupunki haluaa luoda mahdollisuuksia vähäpäästöisempään liikkumiseen alueen asukkaille ja toimijoille. Biokaasu on tärkeä lisä keinoihin, joilla Järvenpäässä voi arjen valinnoilla pienentää päästöjä”, toteaa Järvenpään kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi.

Ympäristöystävällisen biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää jopa 85 prosenttia polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna esimerkiksi dieseliin. Biokaasua tuotetaan kiertotalouden periaatteiden mukaan muun muassa kotitalouksien biojätteistä, ruokakauppojen hävikistä ja yhteiskunnan jätevesilietteistä. Kustannustehokkaalla maakaasulla voidaan vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä jopa 20 prosentilla polttoaineen elinkaaren aikana. 

”Olemme iloisia, että Järvenpään pääsisääntuloväylän varrella sijaitsevalta yritysalueelta löytyi tontti kaasutankkausasemalle. Gasum on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka toiminnallaan tukee Järvenpään kaupungin resurssiviisaustavoitteita”, lisää Järvenpään yritysten sijoittautumistiimiä luotsaava yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo.

Hankkeen rakennussuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja aseman arvioidaan avautuvan vuoden 2020 loppuun mennessä. Asema tulee sijaitsemaan osoitteeseen Diggarinkatu 8 A.

Lisätietoja:

Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum
puh. +358 50 392 6477, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.