Pohjoismaisen sähköpörssin jäsenyys vahvistaa Gasumin roolia pohjoismaisena energiayhtiönä

Energiayhtiö Gasum laajentaa strategiansa mukaisesti rooliaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla liittymällä pohjoismaisen sähköpörssin Nasdaq OMX:n jäseneksi. Jäsenyys mahdollistaa Gasum Oy:lle suoran kaupankäynnin sähköjohdannaisten markkinalla.

Gasum on investoinut viime vuosina määrätietoisesti pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentamiseen. Kaasumarkkinoiden lisäksi Gasumin tavoitteena on vastata asiakkaiden energiatarpeisiin toimimalla aktiivisessa roolissa myös sähkömarkkinoilla.  

”Jäsenyys pohjoismaisessa sähköpörssissä on Gasumille yksi askel vahvistaessamme asemaamme pohjoismaisena energiayhtiönä. Kaasu on yhtiöllemme vahva kivijalka ja olemme investoineet viime vuodet sekä LNG että biokaasumarkkinan kehittämiseen ja pohjoismaisen kaasuekosysteemin rakentamiseen. Ottamalla aktiivisen roolin myös sähkömarkkinoilla, voimme toimia entistä paremmin asiakkaidemme strategisena kumppanina etsittäessä ratkaisuja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Nasdaq OMX Commodities on markkinapaikka johdannaistuotteille, joilla sähkön hinta voidaan suojata tulevilta markkinariskeiltä. 

Sähkömarkkinapalvelut tukevat tarjontaa

Gasum on rakentanut viime vuodet systemaattisesti asemaa sähkömarkkinoilla. Vuonna 2018 toteutetussa yrityskaupassa, Gasum-konsernin osaksi siirtyi Suomen johtava energiamarkkinapalveluita tarjoava yritys. Energiamarkkinapalveluiden osaksi kuuluva Gasum Portfolio Services tarjoaa asiakkailleen sähkömarkkinoiden riskienhallinta ja salkunhoitopalveluita, hallinnoiden asiakkaiden puolesta noin 20 terawattituntia sähköä vuodessa. Sijoituspalveluluvan alaisena toimiva Gasum Portfolio Services on myös pohjoismaisen sähköpörssin Nasdaq OMX:n jäsen.

Gasumin energiamarkkinapalveluihin kuuluvat myös fyysisen sähkön palvelut ja muun muassa 24-tuntia vuorokaudessa markkinoiden muutoksia ja asiakkaiden sähkötaseen vaihteluja seuraava valvomopalvelu. Gasum Oy osallistuu sähkömarkkinoille käyden kauppaa sähkömarkkinatuotteilla kumppaneidensa ja asiakkaidensa kanssa.

”Meillä on energiamarkkinoilla ainutlaatuinen asema laaja-alaisena toimijana ja asiantuntijana. Tämä auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme muuttuvassa toimintaympäristössä kestävästi ja hyödyntämään kattavasti energian hankinnan ja markkinoiden mahdollisuudet”, Johanna Lamminen tiivistää.

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy,
puh. +358 20 44 78 661 (Henna Walker, johdon assistentti), henna.walker(a)gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
uh. + 358 40 554 0578, olga.vaisanen(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeä ja heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum edistää kiertotaloutta ja on johtava biokaasun toimittaja ja biohajoavan jätteen käsittelijä. Lisäksi olemme nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija.

Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 177 miljoonaa euroa vuonna 2018. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.