Ruotsin Klimatlivet-ohjelmasta Gasumille 30 miljoonaa euroa kahden biokaasulaitoksen rakentamiseen

Klimatlivet on myöntänyt Gasumille 30 miljoonan euron investointituen kahden uuden biokaasulaitoksen rakentamiseen. Taalainmaan ja Kalmarin maakuntiin rakennettaville laitoksille on molemmille myönnetty 15 miljoonaa euroa, mikä on Klimatklivetin myöntämän tuen enimmäismäärä.

Gasum on saanut 30 miljoonaa investointitukea Ruotsin ympäristönsuojeluviraston investointiohjelma Klimatlivetiltä. Tuki on saatu kahden biokaasulaitoksen rakentamiseen. Molemmat laitokset saivat 15 miljoonaa euroa tukea, joka on korkein mahdollinen Klimatklivetin myöntämä tuki. Laitokset on määrä rakentaa Borlängeen Taalainmaan maakuntaan ja Kalmarin maakuntaan.

”Myönnetty tuki antaa mahdollisuuden tuotantokapasiteettimme kasvattamiseen Ruotsissa ei vain yhdellä vaan kahdella laitoksella. Tämä on tärkeä askel biokaasun saatavuuden parantamisessa ja lisäksi voimme tehdä osamme Ruotsin ja EU:n ilmastotavoitteiden eteen, sanoo Erik Woode Director, Project Development & Management, Gasum Sweden.

Paikallista polttoainetuotantoa raskaalle liikenteelle

Borlängeen rakennettava laitos tuottaa nesteytettyä biokaasua (LBG) pääasiassa lannasta ja biojäteperäisestä lietteestä. Laitoksen vuosittainen kapasiteetti tulee olemaan 120 GWh. Uuden biokaasulaitoksen sijainti on edullinen, sillä Gasum on rakentamassa Borlängeen myös uutta raskaalle liikenteelle tarkoitettua LBG:n tankkausasemaa.

Gasum hyödyntää Borlängen laitoksen tuotannossa mahdollisuuksien mukaan paikallisia raaka-aineita. Borlängen kunnan energia- ja jätehuoltoyhtiö Aktiebolaget Borlänge Energi on toiminut vuodesta 2017 biojätteen esikäsittelylaitoksena. Tällä hetkellä jätteestä tuotettu liete kuljetetaan Borlängen ulkopuolelle. Gasumin biokaasulaitos rakennetaan lähelle Fågelmyran kaatopaikan ja kierrätyskeskuksen yhteydessä sijaitsevaa Borlänge Energin esikäsittelylaitosta, minkä ansiosta biokaasulaitokseen voidaan pumpata vuosittain noin 47 000 tonnia lietettä suoraan esikäsittelystä.

”Gasum tekee yhteistyötä myös paikallisten maanviljelijöiden perustaman biokaasuyhtiö Dala Biogas AB:n kanssa. Dala Biogasin tavoitteena on ollut rakentaa biokaasulaiton alueelle jo vuosia. He ovat meille arvokas paikallinen voimavara. Borlängessä on valtava kiinnostus yhteistyöhön ja hankkeeseen sitoutumiseen ja yleinen can-do -asenne. He todella haluavat tämän onnistuvan”, Woode lisää.

Paikallista energiaa ja uusia työpaikkoja Kalmariin ja Taalainmaalle

Kalmarin maakunnassa biokaasuhanke aloitettiin niin ikään paikallisten maanviljelijöiden perustaman Mörbylånga Biogas AB:n kanssa. Paikallisen yhteistyön avulla biokaasulaitos on saanut myös alueen viranomaisten vahvan tuen.

Koska hanke on lähtenyt käyntiin maanviljelijöiden aloitteen myötä, on luonnollista, että tehtaan raaka-aineet koostuvat lähinnä lannasta ja muista maatalouden lopputuotteista. Kalmarin biokaasulaitoksen vuosittainen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 70 GWh.

“Kalmarin maakunnassa sijaitseva laitos rakennetaan alueelle, joka tunnetaan yhtenä biokaasun käytön kansallisista edelläkävijöistä. Olemme todella iloisia siitä, että sekä Kalmarin maakunnan että Taalainmaan biokaasulaitokset mahdollistavat paikallisen energiantuotannon ja tuovat alueille uusia työpaikkoja”, Woode kertoo.

Gasum kuuluu Pohjoismaiden johtaviin biokaasuntuottajiin. Yhtiöllä on Ruotsissa ja Suomessa yhteensä 15 biokaasulaitosta ja yhtiön tavoitteena on vahvistaa merkittävästi biokaasun saatavuutta uusien tuotanto- ja hankintamahdollisuuksien avulla. Kaikki Gasumin biokaasulaitokset toimivat kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

Lisätietoja:

Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum Sweden
p. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi