SSAB:n Raahen terästehtaalla testataan laivakuljetusten polttoaineena biokaasua

Kokeilu tehdään yhteistyössä ESL Shippingin ja Gasumin kanssa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun biokaasua käytetään laivan polttoaineena Suomessa.

SSAB, ESL Shipping ja Gasum pyrkivät yhdessä vähentämään SSAB:n raaka-ainekuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Viime vuonna SSAB ja ESL Shipping ottivat käyttöön uuden kuljetusketjun, joka edeltäjäänsä verrattuna lähes puolitti SSAB:n raaka-ainekuljetuksista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt Luulajan, Oxelösundin ja Raahen satamien välillä. Uudistetussa kuljetusketjussa perinteisiä polttoaineita korvattiin nesteytetyllä maakaasulla (LNG), jota ESL Shippingin uudet alukset Viikki ja Haaga käyttävät. Nyt osapuolet testaavat biokaasun (LBG) käyttöä lisäpolttoaineena korvaamaan fossiilisia polttoaineita edelleen. Käynnistyneessä testissä M/S Viikkiin tankattiin LNG:n lisäksi yksi rekkaerä biokaasua, joka tuotiin SSAB:n Raahen satamaan Gasumin terminaalista Porista.

”Tällä testillä pyritään selvittämään, voisimmeko hyödyntää biokaasua pieninä erinä laivakuljetuksissa päästöjen vähentämiseksi. Biokaasussa oleva metaani on biogeenisestä materiaalista peräisin, joten se ei sisällä lainkaan fossiilista hiiltä. Testissä käytettävän biokaasun määrällä voisimme vähentää laivaketjun hiilidioksidipäästöjä edelleen 25–28 %”, sanoo SSAB:n ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Harri Leppänen.

Pyrkimys fossiilisten hiilidioksidipäästöjen poistamiseen edellyttää, että LNG korvattaisiin täysin biokaasulla ja moottorissa käytettävä diesel korvattaisiin biodieselillä.”Yhtiömme keskeinen ympäristötavoite vuonna 2020 on biokaasun testaaminen aluksissamme. Olemme tehneet pitkäjänteistä ympäristötyötä yhdessä SSAB:n kanssa jo vuosien ajan ja nyt otamme uuden, merkittävän askeleen kohti fossiilitonta meriliikennettä”, sanoo ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen.

”Testi ESL:n ja SSAB:n kanssa noudattaa strategiaamme tuoda puhtaampia polttoaineita asiakkaillemme. Kasvatamme jatkuvasti biokaasun tuotantoamme ja hankintaa vastataksemme asiakkaiden kasvavaan biokaasun kysyntään. Keskustelemme parhaillaan ESL:n kanssa Viikin ja Haagan 100 %:sta biokaasun käytöstä”, kertoo Gasumin meriliikenteen myyntijohtaja Jacob Granqvist.

SSAB haluaa tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille maailman ensimmäisenä teräsyhtiönä jo vuonna 2026. Koko yhtiön toiminnan on määrä olla fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi SSAB on käynnistänyt yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa HYBRIT-hankkeen, jossa teräksenvalmistuksen arvoketjussa kaivoksesta valmiiksi terästuotteiksi poistetaan fossiiliset hiilidioksidipäästöt. ”Täysin fossiilivapaat toiminnot vaativat kuitenkin, että myös kuljetuksista on poistettu fossiiliset polttoaineet”, jatkaa Harri Leppänen.

SSAB:n Raahen tehtaalla yli 90 prosenttia hiilidioksidipäästöistä aiheutuu raudantuotannosta, jossa käytetään pelkistyksen raaka-aineena fossiilista kivihiiltä. HYBRIT hankkeessa kivihiili on tarkoitus korvata vedyllä, jolloin päästöinä syntyy hiilidioksidin sijaan vesihöyryä. Rautaa valmistetaan tehtaalla kahdessa masuunissa, joista toinen suljetaan noin vuonna 2029 ja tuotannossa siirrytään puolittain valokaariuunitekniikkaan, jossa raaka-aineena käytetään vetypelkistettyä rautaa ja kierrätysterästä. Muutos tulee vähentämään tehtaan päästöjä noin 40 prosenttia. Myös toinen masuuni korvataan valokaariuunilla vuoteen 2040 mennessä, mikä tulee nollaamaan tehtaan fossiiliset hiilidioksidipäästöt, mikäli kuljetukset toteutuvat ilman fossiilisia polttoaineita.  

Lisätietoja:

Jacob Granqvist, myyntijohtaja, LNG Maritime, Gasum
puh. +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com