Tampereen alueelle luvassa lisää tankkausasemakapasiteettia

Kiinnostus kaasuautoilua kohtaan on vahvaa ja kaasuajoneuvojen määrä on jatkanut kasvamistaan. Markkinan kasvu ja kesäaikana kasvanut kotimaanmatkailu ovat asettaneet Tampereen alueen tankkausasemakapasiteettimme koetukselle. Tämä on valitettavasti näkynyt tankkausasemillamme vajaatankkauksina erityisesti ruuhka-aikoina. Gasumilla on työn alla useita toimenpiteitä alueen tankkausasemakapasiteetin kasvattamiseksi.

Kaasutankkausasemakapasiteetin kasvattaminen edellyttää aina asemakohtaista selvitystä, suunnittelua sekä lupaprosessin läpikäyntiä. Olemme parhaillaan viimeistelemässä selvitystä Tampereen nykyisten asemien kapasiteetin kasvattamiseksi, ja työn alla on myös kaksi erillistä uutta asemahanketta, joista molempien asemien on tarkoitus palvella myös henkilöautoliikennettä.

Tiedotamme hankkeiden yksityiskohdista heti, kun tarvittavat maankäyttö- ja lupa-asiat on saatu viimeisteltyä.

Lisätietoja:
Gasum asiakaspalvelu, puh. 0800 122 722

Kuluttaja-asiakkaat: asiakaspalvelu@gasum.com
Yritysasiakkaat: yritysasiakaspalvelu@gasum.com 


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi