Energiaviraston infrastruktuurituki kiihdyttää kaasutankkausasemaverkoston kasvua Suomessa

Energiaviraston on julkaissut 21.1.2021 viimeisimmän infrastruktuuritukikierroksen voittaneet tarjoukset. Kilpailutuksessa jaettiin tukea kaasutankkausasemien rakentamiseksi kaikkiaan noin 2,8 miljoonaa euroa.

”Myönteisten tukipäätösten perusteella uskomme kaasumarkkinan voimakkaaseen kasvuun. Kiinnostus tankkausasemainfrastruktuurin kehittämiseen on laaja-alaista ja Gasumin ohella myös useat muut yritykset haluavat investoida asemaverkoston kehittämiseen. Viimeisen parin vuoden aikana kaasuajoneuvojen kysyntä on kasvanut niin kuluttaja- kuin yrityspuolella ja se on osoittanut, että lisäasemille on tarvetta”, sanoo Gasumin liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio.

Tukea myönnettiin yhteensä kahdeksalletoista asemahankkeelle 

Infrastruktuuritukea annettiin yhteensä kahdeksalletoista asemahankkeelle, joiden joukossa on viisi Gasumin asemaprojektia. Tukea saaneiden asemahankkeiden joukossa on sekä nesteytetyn maa- ja biokaasun (LNG/LBG) tankkausasemia raskaalle liikenteelle että paineistetun maa- ja biokaasun tankkausasemia (CNG/CBG) henkilö-, jakelu- ja jäteautoille. Hakemusten perusteella asemia on suunnitteilla laajasti eri puolelle Suomea.  

”Myönnetyt tuet ovat tärkeä askel kotimaisen liikennekaasumarkkinan rakentamiseen ja Suomen kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Laajeneva kaasutankkausasemaverkosto mahdollistaa yhä useamman yrityksen ja yksityishenkilön siirtymisen puhtaampiin liikenneratkaisuihin. Kaasu on tulevaisuuden ratkaisu, joka on saatavilla jo tänään”, Paasio toteaa. 

Tiedotamme tankkausasemahankkeidemme etenemisestä suunnittelun edetessä. 

Katso kaikki hyväksytyt investointihankkeet Energiaviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja: 

Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum 
puh. +358 50 392 6477, etunimi.sukunimi(a)gasum.com 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi