Gasum suunnittelee eteläisen Ruotsin biokaasutuotannon kasvattamista

Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt Gasumille Klimatklivet-ilmastoinvestointiohjelmasta tukea kahden uuden biokaasulaitoksen rakentamiselle Ruotsin eteläisimpään maakuntaan Skåneen. Gasum suunnittelee uusien laitosten rakentamista eteläiseen Ruotsiin. Uusien laitosten biokaasun raaka-aine saataisiin paikallisilta maatiloilta. Laitokset lisäisivät Skånen biokaasutuotantoa 50 prosentilla ja toisivat lisäarvoa Ruotsin maatalousvaltaisimman alueen biohajoaville materiaaleille. 

Gasumille on myönnetty Ruotsin valtion Klimatklivet-ilmastoinvestointiohjelmasta tukea kahden uuden biokaasulaitoksen rakentamiselle Skåneen. Ohjelmalla tuetaan paikallisia hankkeita, jotka auttavat vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Molempien uusien laitosten vuotuinen tuotantokapasiteetti olisi 120 gigawattituntia biokaasua. Skånen biokaasutuotanto on nykyisellään 416 gigawattituntia vuodessa, joten uudet laitokset lisäisivät tuotantoa 50 prosentilla ja parantaisivat merkittävästi biokaasun saatavuutta eteläisessä Ruotsissa. 

Gasumin ja skånelaisten maanviljelijöiden yhteistyö avainasemassa hankkeen toteutuksessa

Biokaasulaitokset rakentaisi ja niiden operoinnista vastaisi Gasum, ja paikallisilta maatiloilta hankittavan raaka-aineen toimittaisi paikallisten maanviljelijöiden osuustoimintayritys Biogas Sydöstra Skåne AB (BSSAB). BSSAB selvitti biokaasun tuotantomahdollisuuksia Skånessa jo kymmenisen vuotta sitten, mutta Gasumin aloitteesta käynnistetyllä hankkeella toimintaa päästään nyt laajentamaan aivan uusiin mittasuhteisiin. Rakennettavat laitokset käyttäisivät biokaasun raaka-aineena paikallisilla tiloilla syntyvää karjanlantaa sekä muita maatalouden sivuvirtoja ja tuottaisivat polttoainetta, joka auttaa vähentämään ilmastovaikutuksia.

“Olemme todella innoissamme näistä suunnitelmista. Sekä Klimatklivet-ohjelmasta myönnetyllä arvokkaalla tuella että tiiviillä yhteistyöllämme BSSAB:n kanssa on ratkaiseva merkitys sille, että biokaasua päästäisiin tuottamaan näin suuressa mittakaavassa. Biokaasun tuotannon ja saatavuuden lisääminen on tärkeää ilmastosyistä. Uusiutuva biokaasu on tuote, joka edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan. Tämän hankkeen on mahdollistanut yhteistyö ja halu saada aikaan pysyvää muutosta”, sanoo Erik Woode, Gasumin Director Project Development & Execution.

Biokaasulaitosten sijaintipaikoiksi kaavaillaan Sjöbon ja Tomelillan kuntia. Puolet Ruotsin kotimaisesta ruoasta tuotetaan Skånessa, joten seudulla on erittäin hyvin saatavilla karjanlannan kaltaisia maatalouden sivutuotteita, joista voidaan tuottaa biokaasua osana kiertotaloutta. 

Kun lannasta tuotettua biokaasua käytetään liikennepolttoaineena, ajoneuvojen hiilidioksidipäästöissä voidaan päästä jopa yli 100 prosentin vähenemään nykyisin tarjolla oleviin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Ruotsalaisen biokaasun tuotannon nostaminen teolliseen mittakaavaan auttaa vastaamaan kysyntään, joka on kasvussa yritysten etsiessä polttoaineratkaisua, jolla ne pystyvät pienentämään hiilijalanjälkeään todella merkittävästi.

Lisätietoja:

Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum Sweden
p. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.