Gasum tehostaa Turun biokaasulaitoksen hajunhallintaa – Laitoksen hajuja tarkkaillaan viikoittain

Gasumin Turun biokaasulaitoksen on epäilty tuottavan ajoittain hajua lähiympäristöönsä. Yhtiö on teettänyt laitoksella laajan kartoituksen, ja laitoksen hajunhallintaa tehostavat muutostyöt toteutetaan kesään 2021 mennessä.

Topinojan jätekeskuksen ympäristöstä ja lähialueilta on tullut vuoden 2021 alussa huomautuksia tavallista voimakkaammasta hajusta. Yhdeksi hajun lähteeksi on arveltu Gasumin uudistettua Turun biokaasulaitosta. Turun Sanomien mukaan hajua on havaittu joinain päivinä Turun keskustassa asti.Gasum on ottanut havainnot vakavasti ja tehnyt selvityksiä mahdollisista hajunlähteistä sekä toimittanut laitoksen prosesseista selvityksen Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Laitoksella on käynnissä viikoittainen hajutarkkailu, jonka toteuttaa Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Laitoksesta saatiin myös vuoden 2021 tammikuussa valmiiksi asiantuntijoiden kartoitus, jonka perusteella Gasum tehostaa lannoitteen käsittelyhallissa tapahtuvaa hajujen keräystä ja johtamista käsittelyyn ja tekee myös muita muutostöitä.

Viikoittaisessa tarkkailussa on toisinaan havaittu lietemäistä tai ammoniakkimaista hajua, joka on todennäköisesti peräisin biokaasulaitokselta. Alueella on tosin havaittu myös muita hajun lähteitä.

Muutostyöt valmiiksi kesään 2021 mennessä

Turun biokaasulaitos on ensimmäinen nesteytettyä biokaasua (LBG) tuottava laitos Suomessa. Laitoksella toteutettiin juuri laajennus- ja modernisointihanke, joka valmistui syksyllä 2020. Hankkeen yhteydessä myös laitoksen hajukaasujen käsittelykapasiteettia lisättiin. Laitokselle rakennettiin uusi hajunpoistolaitteisto, joka toimii nyt aiemmin käytössä olleen rinnalla, ja lannoitteen käsittelyhalliin asennettiin biosuodin. Lisäksi laitokselta suljettiin vanhoja prosessivaiheita, jotka ovat aiemmin tuottaneet hajua ja kuormittaneet näin hajunpoistolaitteistoa.

Tammikuussa 2021 toteutetun laajan asiantuntijakartoituksen perusteella määriteltyjen muutostöiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Muutokset toteutetaan tämän kevään aikana. Töiden tarkkaan aikatauluun vaikuttavat tarvittavien laitteiden toimitusajat.

Turun biokaasulaitos käsittelee Turun seudulla syntyviä biojätteitä, jätevesilietteitä ja elintarviketeollisuuden jätteitä. Nesteytetyn biokaasun (LBG) lisäksi laitos tuottaa kierrätyslannoitetuotteita. Biokaasun tuotantoprosessi on suljettu, ja se edustaa uusinta käytettävissä olevaa eloperäisen jätteen käsittelytekniikkaa. Nesteytettyä biokaasua käytetään raskaan liikenteen, teollisuuden ja merenkulun polttoaineena. Perinteisiin polttoaineisiin verrattuna biokaasun elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät. Lisäksi biokaasu on täysin uusiutuva polttoaine.

Lisätietoja:

Eeli Mykkänen, Manager, Enviroment Sustainability
p. 040 777 4327, eeli.mykkanen@gasum.com