Gasum toimittaa Rajavartiolaitokselle kaksi testierää biokaasua

Gasum on aloittanut biokaasun testitoimitukset Rajavartiolaitokselle. Ensimmäinen erä toimitetaan Gasumin biokaasulaitokselta Turusta ja toinen yhtiön Norjan Risavikassa sijaitsevalta tuotantolaitokselta. Nyt toimitettavien erien tarkoituksena on testata toimituslogistiikkaa ja biokaasun käyttöä ulkovartioaluksella sekä esitellä biokaasua merenkulun uusiutuvana energialähteenä.

Gasum toimittaa Rajavartiolaitokselle kaksi testierää nesteytettyä biokaasua (LBG). Gasumin Turun biokaasulaitokselta sekä yhtiön tuotantolaitokselta Norjan Risavikasta Helsinkiin toimitettavien biokaasuerien avulla esitellään nesteytettyä biokaasua fossiilittomana ja täysin uusiutuvana polttoainevaihtoehtona, joka soveltuu erinomaisesti merenkulun tarpeisiin. Gasum ja Rajavartiolaitos varmistavat testitoimitusten avulla biokaasun toimivuuden aluspolttoaineena sekä logistiikassa että käytännössä ulkovartioaluksella. 

Gasum toimitti 1.4.2021 erän kotimaista biokaasua yhtiön Turun biokaasulaitokselta Rajavartiolaitokselle Helsinkiin. Seuraavana on vuorossa erä nesteytettyä biokaasua, joka tuodaan lähiviikkoina Helsinkiin Gasumin Risavikan tuotantolaitokselta Norjasta yhtiön Porissa sijaitsevan LNG-tuontiterminaalin kautta.

“Meistä on hienoa olla edelläkävijöitä ympäristöystävällisessä merenkulussa. Odotamme saavamme näistä testitoimituksista lisää kokemusta biokaasun käytöstä sekä tukea pyrkimyksillemme edistää Suomen vuodelle 2035 asetettua hiilineutraaliustavoitetta”, sanoo Rajavartiolaitoksen alusyksikön päällikkö, komentaja Marko Aheristo.

Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittäviä päästövähennyksiä sekä maantie- että meriliikenteessä. Biokaasun käytöllä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia, ja biokaasu onkin puhtain saatavilla oleva meriliikenteen polttoaine. Nesteytettyä biokaasua voidaan myös käyttää samoissa käyttökohteissa nesteytetyn maakaasun (LNG) kanssa, koska niitä voidaan sekoittaa keskenään ja käyttää yhtä aikaa tai vuorotellen saman aluksen polttoaineena. 

“Gasum on ollut Rajavartiolaitoksen LNG-käyttöisen ulkovartiolaiva Turvan polttoainetoimittaja aluksen käyttöönotosta lähtien, ja jatkamme nyt erittäin mielellämme yhteistä matkaamme Gasumin biokaasun voimin. Biokaasun käyttö LNG:n rinnalla on uusi askel kohti hiilivapaata merenkulkua, ja odotamme hyviä kokemuksia myös muista lähitulevaisuudessa toteutuvista biokaasun testitoimituksista”, sanoo Gasumin meriliikenteen liiketoimintajohtaja Jacob Granqvist.

Lisätietoja:Jacob Granqvist, johtaja maritime, Gasum
puh. +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi