Gasum toimitti PONANT varustamon uudelle jäätämurtavalle tutkimusristeilyalukselle LNG-polttoainetta Ranskassa

Gasum toimitti 24.9.2021 Le Havren satamassa Ranskassa nesteytettyä maakaasua (LNG) PONANT varustamon uudelle LNG-käyttöiselle polaariluokan jäätämurtavalle Le Commandant Charcot  tutkimusristeilyalukselle. Kyseessä oli Gasumin ensimmäinen LNG-toimitus Ranskassa ja samalla Le Havren sataman ensimmäinen LNG-bunkrausoperaatio.

Energiayhtiö Gasum on toimittanut Le Havren satamassa Ranskassa erän merenkulun LNG-polttoainetta ranskalaiselle La Compagnie du PONANT (PONANT) -luksusristeilyvarustamolle. PONANT-yhtiön uusi tutkimusristeilijä Le Commandant Charcot bunkrattiin LNG:llä, kun alus poikkesi 24.9.2021 ensimmäistä kertaa ranskalaisessa satamassa. Bunkrausoperaatio oli Gasumin ensimmäinen LNG-toimitus Ranskassa ja jälleen uusi merkkipaalu yhtiön toimitusverkoston laajenemisessa. Kyseessä oli myös kaikkien aikojen ensimmäinen LNG-bunkraus Le Havren satamassa, joka on Ranskan toiseksi suurin kauppasatama ja suurin konttisatama.

Gasum ja PONANT ovat kumpikin omistautuneet huipputason osaamiseen sekä merenkulun ympäristöjalanjäljen pienentämiseen. Kuuluisan ranskalaisen naparetkeilijän Jean-Baptiste Charcot’n mukaan nimetty Le Commandant Charcot on ensimmäinen sähköhybridimoottorilla varustettu polaarijääluokkaan rakennettu tutkimusristeilyalus, joka käyttää polttoaineenaan LNG:tä. Tämä ainutlaatuinen äärimmäisen koviin sää- ja jääolosuhteisiin soveltuva tutkimusristeilijä on PONANT-yhtiön uusin alus ja tulee risteilemään sekä arktisen alueen että Etelämantereen vesillä.
 
”Olemme työskennelleet tämän maakaasulla kulkevan polaariluokan jäätämurtavan tutkimusristeilijähankkeen parissa kaikkiaan kuusi vuotta. Alus saatiin käyttöön 29.7.2021, ja tämä oli jo toinen kerta kun Gasum toimitti sille nesteytettyä maakaasua. Näihin LNG-bunkrauksiin kulminoituu vuosikausien selvitystyö, tekninen suunnittelu ja testaus, joilla on varmistettu operaatioiden turvallisuus ja tehokkuus.

Alus saavutti maantieteellisen pohjoisnavan ensimmäistä kertaa 6.9.2021, ja matka taittui kokonaisuudessaan käyttäen polttoaineena maakaasua. Olemme kaikin puolin tyytyväisiä alukseen ja erityisen ylpeitä sitä varten kehitetyistä teknisistä innovaatioista, jotka ovat mahdollistaneet aluksen poikkeuksellisen suorituskyvyn. Le Commandant Charcot on ensimmäinen matkustaja-alus, jossa on LNG-polttoainetta varten kapasiteetiltaan jopa kahdeksi kuukaudeksi riittävät korkeapainemembraanisäiliöt, joiden ansiosta bunkraus ja operointi on joustavampaa ja turvallisempaa.

Le Commandant Charcot näyttää suuntaa uusien ja ympäristöystävällisempien maakaasuun perustuvien käyttövoimaratkaisujen käytössä ja edistää siten Pariisin ilmastosopimuksen hiilidioksidipäästöjä koskevien vähennystavoitteiden saavuttamista”, sanoo PONANT-varustamon toimitusjohtaja Hervé Gastinel.

Päästöjen vähentäminen on erityisen tärkeää, koska Le Commandant Charcot operoi pohjoisnavan ja Etelämantereen lähivesien kaltaisilla ympäristöltään herkillä alueilla. LNG on tällä hetkellä ympäristöystävällisin saatavilla oleva merenkulun polttoaine. Vaihtamalla LNG:hen rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt poistuvat kokonaan ja myös typenoksidipäästöt pienenevät jopa 85 prosenttia. LNG:n hiilidioksidipäästötkin ovat vähintään 20 prosenttia pienemmät kuin tavanomaisten laivapolttoaineiden. 

LNG auttaa merenkulkua siirtymään vähähiiliseen tulevaisuuteen

Meriliikenne aiheuttaa jopa kolme prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä, millä on suora vaikutus ilmastonmuutokseen. Gasum näyttää tietä meriliikenteen puhtaampaan tulevaisuuteen olemalla johtava LNG:n toimittaja sekä bunkrauspalvelujen asiantuntija.

“Tämä LNG-toimitus on tärkeä askel yhteistyössämme PONANT-varustamon kanssa, ja tuemme ylpeinä sen päästövähennystoimia. Samalla laajennamme toimitusverkostoamme todella merkittävään satamaan eli Le Havreen. Merenkulkualan toimijoille tarjoamistamme palveluista on tulossa entistäkin merkityksellisempiä EU:n vastikään julkaiseman Fit for 55  ilmastopakettiehdotuksen myötä”, sanoo Gasumin meriliikenteen liiketoimintajohtaja Jacob Granqvist. 

LNG yleistyy kovaa vauhtia meriliikenteen polttoaineena, ja siihen vaihtaminen on yksi niistä konkreettisista keinoista, joilla merenkulun ilmastovaikutuksia voidaan pienentää merkittävästi. LNG:tä ja täysin uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua (LBG) voidaan käyttää samoissa käyttökohteissa, joten niitä voidaan myös sekoittaa keskenään. LBG on vieläkin puhtaampi polttoaine kuin LNG, koska sitä käyttämällä voidaan vähentää elinkaarenaikaisia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla.
 

Lisätietoja:

Jacob Granqvist                        
johtaja, meriliikenne, Gasum                 
Puh. 040 483 9129 
Jacob.granqvist@gasum.com                    
                

Grégoire Hartig
myyntipäällikkö, meriliikenne, Gasum
Puh. +49 151 1166 9055
gregoire.hartig@gasum.com