Gasumin kaasua Ruotsin kaasuverkkoon – toimitussopimus Nynas AB:n kanssa

Gasum on laajentanut teollisuussegmentin toimintaansa Ruotsissa solmimalla toimitussopimuksen Nynas AB:n kanssa. Sopimus takaa maakaasun joustavat toimitukset Nynasin Göteborgissa sijaitsevalle jalostamolle. Nynas on Gasumin ensimmäinen Ruotsin kaasuverkkoon liittynyt asiakas, joten kyseessä on tärkeä merkkipaalu, joka vakiinnuttaa entisestään Gasumin asemaa Pohjoismaiden kaasumarkkinoilla.

Gasum on allekirjoittanut ruotsalaisen öljy- ja bitumiyhtiön Nynas AB:n kanssa sopimuksen maakaasun toimituksista Nynasin Ruotsin länsirannikolla Göteborgissa sijaitsevalle jalostamolle. Maakaasua käytetään polttoaineena jalostamon kuumaöljyuunissa sekä sen uudessa yhdistelmäuunissa, jota käytetään raakaöljyn atmosfääriseen ja tyhjötislaamiseen.

“Olemme erittäin tyytyväisiä tähän sopimukseen. Nynas on ensimmäinen teollisuusasiakkaamme Ruotsin kaasuverkossa, joten tämä on Gasumille tärkeä merkkipaalu. Sopimus on loistava osoitus Gasumin roolista koko Pohjoismaiden aluetta palvelevana kaasumarkkinatoimijana. Olemme aidosti pohjoismainen yhtiö ja toivomme voivamme tarjota teollisuusasiakkaillemme ainutlaatuisen ja kilpailukykyisen tuote- ja palveluvalikoiman, joka auttaa niitä siirtymään kestävämpiin energialähteisiin”, sanoo Gasumin teollisuusasiakkaista vastaava johtaja Tommy Mattila.

Nynas on Ruotsin suurin bitumin tuottaja. Bitumi on asfaltin sideainetta, jota käytetään yleisimmin teiden ja muiden alueiden päällystyksessä. Polttoaineen vaihtaminen öljystä maakaasuun parantaa hyötysuhdetta sekä vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä 34 prosentilla ja rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjä 80 prosentilla. Samalla se edistää teollisuuden siirtymistä fossiilittoman ja uusiutuvan biokaasun käyttöön.

“Tämä on esimerkki siitä, kuinka me Nynasilla toteutamme investointeja ja toimenpiteitä, joilla pyrimme vähentämään jalostamotoimintamme kasvihuonekaasupäästöjä. Etsimme yhdessä toimittajiemme ja muiden kumppaniemme kanssa aktiivisesti uusia ja tehokkaita ratkaisuja alamme ilmastohaasteisiin”, sanoo Nynasin tuotantotoiminnasta vastaava johtaja Rolf Allgulander.

Joustavuus ja toimitusvarmuus keskeisen tärkeitä kumppanuudessa

Gasumin maakaasumarkkinan laajentumisen Ruotsin kaasuverkkoon mahdollisti yhtiön jo ennestään tekemä yhteistyö Nynasin kanssa. Gasum on jo tätä ennen toimittanut Nynäshamnin jalostamolle nesteytettyä maakaasua (LNG). Uusi sopimus vahvistaa kumppanuussuhdetta entisestään.

Maakaasua käytetään bitumin valmistusprosessissa. Bitumi on kausituote, joten polttoainetarve on korkeimmillaan keväästä syksyyn. Kaasun häiriöttömät toimitukset ovat erittäin tärkeitä alan huippusesongin aikana. Joustavuus ja toimitusvarmuus ovat siksi keskeisen tärkeitä yhtiöiden kumppanuussuhteessa.

“Tämän takia toimitusvarmuudella on sopimusehdoissa erityinen paino. Sopimuksen allekirjoittamisesta lähtee käyntiin pitkäaikainen yhteistyö, joka mahdollistaa pääsymme Ruotsin kaasuverkkoon ja tarjoaa Nynasille joustavat ja toimitusvarmat kaasutoimitukset, jotka tukevat kustannusten optimointia alalla, joka on vahvasti kausipainotteinen”, Mattila toteaa.

Gasum tarjoaa Ruotsissa toimiville teollisuusasiakkailleen ainutlaatuisen ja kattavan maakaasun ja fossiilittoman biokaasun tarjooman, joka tukee asiakkaita niiden pyrkiessä pienentämään hiilijalanjälkeään. Gasum panostaa erityisesti siihen, että yhteistyö suunnitellaan palvelemaan asiakkaiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Lisätietoja:

Tommy Mattila
johtaja, teollisuus, Gasum
Puh. +358 40 581 9247
tommy.mattila@gasum.com

 

Hans Östlin
viestintäjohtaja, Nynas AB
Puh. + 46 708 93 19 75
hans.ostlin@nynas.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi