Gasumin kanta ei ole muuttunut Energiaviraston seuraamusmaksuesitykseen

Energiaviraston heinäkuussa 2020 tekemä esitys markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämiseksi Gasum Oy:lle eriyttämisvelvoitteiden rikkomisesta yhtiön jakautumisen yhteydessä on edelleen vireillä markkinaoikeudessa. Markkinaoikeus ei ole ottanut kantaa Energiaviraston esittämiin väitteisiin, koska asian käsittely on kesken.

Gasum Oy on selvittänyt asiaa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ja kiistänyt markkinaoikeudelle antamassaan vastauksessa Energiaviraston väitteet lain rikkomisesta. Gasum Oy:lle on toukokuussa annettu tiedoksi Energiaviraston asiassa antama vastaselitys, josta markkinaoikeus on varannut yhtiölle tilaisuuden lausua. Vastaselitys ei ole antanut aihetta muuttaa Gasum Oy:n kantaa asiassa.

Gasum ei katso asianmukaiseksi kommentoida tarkemmin tuomioistuinprosessissa vireillä olevaa asiaa.

Lisätietoja:

Tiia Ryhänen, General Counsel, Gasum Oy
p. +358 40 835 5676tiia.ryhanen@gasum.com