Hajupäästöjen hallintaa parannetaan Gasumin Turun biokaasulaitoksella

Gasum parantaa hajupäästöjen hallintaa Turun Topinojan biokaasulaitoksella edelleen. 

Gasum on 30.6.2021 toimittanut ELY-keskukselle koosteen toimenpiteistä Turun biokaasulaitoksen hajujen hallinnan tehostamiseksi. Yhtiön on toteuttanut useita toimenpiteitä hajunhallinnan tehostamiseksi, esimerkiksi:

  • Kompostihallin ja oven peruskunnostus ja läpivientien paikkaukset, päädyn oven automatisointi, biosuodattimen ja hajukaasulinjan rakentaminen sekä kuivajakeen jälkikypsytystilaan osastoivien rakenteiden ja tehostettujen kohdepoistojen toteutus.
  • Biojätteen vastaanottohallien ovien kunnostus sulkumekanismeilla ja automatiikalla.
  • Biojätteen vastaanottoaltaan reunapoiston ilmanvaihtokanavien korjaus.
  • Laitoksen hajukaasujen käsittelylaitteistojen ja ilmanvaihtojärjestelmien säätö.

”Otamme palautteen ja kaikki havainnot erittäin vakavasti. Teemme kaikkemme parantaaksemme hajupäästöjen hallintaa edelleen laitoksellamme pikaisesti. Ymmärrämme hajuhaittojen aiheuttavan harmia lähiympäristössä. Teemme kehitystöitä yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja raportoimme asioiden etenemisestä heille jatkuvasti,” kertoo Eeli Mykkänen, Manager, ympäristö ja vastuullisuus asiantuntija Gasumilta.

Yhtiö jatkaa biokaasulaitoksen toimintojen kehittämistä hajujen hallinnan tehostamiseksi. Laitoksella jo tehtyjen kehitystoimien lisäksi työn alla on tällä hetkellä seuraavat toimenpiteet:

  • Lingoille johdettavan lietteen jäähdytys pöytäjäähdyttimellä,
  • Lingoille johdettavan lietteen jäähdytys/lämmön talteenotto – Saostus- ja umpikaivolietteen vastaanottoaseman saneeraus,
  • Ammoniakin talteenoton tehostaminen – Kylmäkoneen investointi haihduttamolle,
  • Kompostihallin lisäosastointi sekä ilmanvaihdon uudelleen järjestely ja tehostus,
  • Hajumittausten toteuttaminen ja alueen hajutarkkailu.

Kaikkien kehitystöiden tarkkaan aikatauluun vaikuttavat tarvittavien laitteiden toimitusajat. Yhtiö tiedottaa hajunhallinnan paranemistoimista niiden edetessä.


Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuontanto, Gasum
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com