HKScan ja G-reen L Equipment AB vähentävät päästöjään Gasumin uusiutuvalla nesteytetyllä biokaasulla kulkevan rekan avulla

Pohjoismaisen ruokatalon HKScanin ruotsalainen alihankkija G-reen L Equipment AB on ottanut kuljetuksissaan käyttöön vähäpäästöisen kaasurekan. Gasumin uusiutuvalla nesteytetyllä biokaasulla kulkeva uusi rekka auttaa yhtiöitä etenemään kohti ilmastotavoitteitaan ja pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi. HKScanin tavoitteena on täysin fossiilittomat kuljetukset Ruotsissa vuoteen 2025 mennessä.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet eivät ole millään muotoa uusi asia HKScanille: yrityksen tavoitteena on täysin fossiilittomat kuljetukset Ruotsissa vuoteen 2025 mennessä ja hiilineutraali elintarvikeketju vuoden 2040 loppuun mennessä. Vuonna 1913 perustettu HKScan on sitoutunut kestävään toimintatapaan koko arvoketjussaan. Kuljetuksissa tämä tarkoittaa siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. HKScanin alihankkija G‑reen L Equipment AB on vastannut asiakastarpeisiin ottamalla toiminnassaan käyttöön nesteytetyn biokaasun eli LBG:n.

Kohti hiilineutraaleja arvoketjuja

G-reen L Equipment AB hankki ensimmäisen kaasukäyttöisen rekkansa viime vuoden lopussa. Uusiutuvaa biokaasua käyttämällä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla fossiilisen polttoaineen (kuten dieselin) käyttöön verrattuna. Hankintapäätöksen taustalla olivat sekä asiakastarpeet että yhtiön omat ympäristötavoitteet.

“Yhtiöllämme on sekä ISO 22000- että ISO 14001 -sertifiointi, ja ympäristötavoitteenamme on siirtyä koko kalustossamme täysin fossiilittomiin polttoaineisiin vuoteen 2025 mennessä”, sanoo G-reen L Equipment AB:n toimitusjohtaja Mårten Andersson.

Pysyvien ilmastoystävällisempien toimintamallien luominen on HKScanin strategian ydinasia. Yhtiön tavoitteena on hiilineutraalius, ja se keskittyy pienentämään ilmastopäästöjään sekä löytämään tapoja parantaa energiatehokkuutta muun muassa siirtymällä käyttämään vaihtoehtoisia energialähteitä. 


”Yhteistyömme Gasumin kanssa on osa tavoitettamme tehdä koko maatiloilta kuluttajille ulottuvasta elintarvikeketjusta hiilineutraali vuoden 2040 loppuun mennessä”, toteaa HKScanin Ruotsin laatu- ja ympäristöasioista vastaava johtaja Maria Larsson.

 

Nesteytetyllä biokaasulla käyvän rekan hankinnan sinetöi kaasutankkausasemaverkoston laajeneminen

G-reen L Equipment AB teki kaasukäyttöisen rekan hankintapäätöksen, kun Gasum avasi tankkausaseman yhtiön kotipaikkakunnalle Kristianstadiin. Investointiin saatiin myös tukea Ruotsin ympäristöviranomaisen Klimatklivet-ohjelmasta, jolla edistetään puhtaampia liikenneratkaisuja.

EU:n päästövaatimusten mukaan uusien raskaiden ajoneuvojen
hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ruotsin kansallisena tavoitteena on vähentää  maantiekuljetusten kasvihuonepäästöjä 70 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Koska merkittävä osa monen yrityksen kokonaispäästöistä syntyy maantiekuljetuksista, siirtyminen vähäpaastoisiin polttoaineisiin on keskeisen tärkeää.

Gasumin laajeneva kaasutankkausasemaverkosto avaa yrityksille yhä uusia mahdollisuuksia siirtyä logistiikassaan kaasun käyttöön. Gasumilla on tällä hetkellä Pohjoismaissa noin 100 kaasutankkausasemaa, joista noin 30 on raskasta liikennettä palvelevia asemia, joissa on tarjolla nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä ja nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä.

 

“Yhä useampi yritys investoi nyt ympäristöystävällisiin kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin. Kaasun käyttö polttoaineena vähentää liikennepäästöjä ja tuottaa samalla yrityksille kilpailuetua. Kestävien toimitusketjujen kysyntä kasvaa ja siihen liittyviin asiakastarpeisiin vastaaminen edistää niin liiketoiminta- kuin kestävyystavoitteitakin”, sanoo Mikael Antonsson, Director of Traffic, Sweden, Gasumilta.

 

Lisätietoja:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi