Järvenpään ensimmäinen kaasutankkausasema on avattu vahvistamaan Etelä-Suomen kaasutankkausasemaverkostoa

Gasum on avannut uusimman kaasutankkausasemansa Järvenpäähän osoitteeseen Diggarinkatu 8 A. Lahden moottoritien kupeessa Boogien yritysalueella sijaitseva asema palvelee alueen henkilöliikennettä sekä keskiraskasta kuljetuskalustoa tarjoamalla paineistettua bio- ja maakaasua. Ympäristöystävällisten käyttövoimien yleistyminen edistää niin Järvenpään kaupungin kuin alueen yrittäjien ympäristötavoitteita.

Järvenpään ensimmäinen kaasutankkausasema vahvistaa entisestään Etelä-Suomen tankkausasemaverkostoa. Lahden moottoritien läheisyydessä sijaitseva asema palvelee sekä ohikulkevaa että alueen paikallista liikennettä, ja tukee lähialueiden asemaverkostoa Tuusulassa, Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Porvoossa. Asemalta voi tankata bio- ja maakaasua, joka sopii sekä henkilöautoille että kevyelle jakelukalustolle, kuten jakelu- ja jäteautoille. 

Uuden aseman myötä yhä useammalla järvenpääläisellä asukkaalla ja alueen yrittäjillä on mahdollisuus tankata helppokäyttöistä ja ympäristöystävällisempää polttoainetta, jonka avulla liikenteen päästöjä voidaan pienentää merkittävästi. Myös Savon alueelta pääkaupunkiseudulle toimintaansa laajentanut Savon Kuljetus Oy on ottanut uusien jakeluautojensa käyttövoimaksi paineistetun biokaasun vähentääkseen ympäristön kuormitusta. 

"Uusi Järvenpään asema tukee hyvin strategiaamme siirtyä kohti kaasulla kulkevaa kalustoa. Haluamme toimia puhtaan liikenteen edelläkävijänä ja olemme sitoutuneet käyttämään uusissa jakeluautoissamme ainoastaan biokaasua. Maaliskuuhun mennessä meillä tulee olemaan jo 10 biokaasukäyttöistä jakeluautoa Etelä-Suomen jakeluissa, joten kaasutankkausasemien lisääntymien alueella on erittäin hieno asia", Savon Kuljetuksen liiketoimintajohtaja Kimmo Pekonen sanoo.

Kaasun suosio jatkuvassa kasvussa 

Kaasun suosio on kasvanut huimaa vauhtia Suomessa viime vuosina. Hallituksen tavoitteena on saada 50 000 kaasuautoa kotimaan liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä, mutta kaasukäyttöisten ajoneuvojen nopea yleistyminen ennakoi tavoitteen saavuttamista etuajassa. Kasvava kaasutankkausasemaverkosto tuo yhä enemmän mahdollisuuksia siirtyä kohti ympäristöystävällisiä polttoainevaihtoehtoja.

”Liikenteen päästöjen vähentämisessä tarvitaan laajaa keinovalikoimaa ja tekijäjoukkoa. Biokaasu on tärkeä lisä ympäristöystävällisempiin liikkumisvalintoihin Järvenpäässä ja tukee kaupungin tavoitteita päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Järvenpään kaupungin ympäristöasioista vastaava erikoissuunnittelija Eira Linko.

”Paikallisilla yrityksillä on kaasuaseman tulon myötä hyvä mahdollisuus miettiä omaa ympäristön kuormitusta. Yritykset voisivat esimerkiksi ottaa käyttöön uusiutuvaa biokaasua käyttäviä autoja”, jatkaa kaupungin yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo.

Kaasuautojen määrän odotetaan kasvavan merkittävästi Suomen teillä tulevina vuosina. Kasvua vauhdittavat paitsi kaasun saatavuus, myös kehittyvä kaasuautovalikoima sekä uusien kaasuautojen hankintaan kohdistetut tuet. Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki ja henkilöautojen romutuspalkkio astuivat voimaan joulukuussa, ja tukimallien avulla kannustetaan yksityisautoilijoita ja yrityksiä siirtymään vähäpäästöisiin polttoaineisiin.

”Kaasun rooli Suomen tieliikenteen päästöjen vähentämisessä on huomioitu kansallisissa tavoitteissa ja myös fossiilittoman liikenteen tiekartassa nostettiin laajasti esille toimenpiteitä kaasuautojen määrän kasvattamiseksi. Uudet kaasutankkausasemat, kaasuautomallien kehittyvä valikoima sekä kustannustehokas ja vähäpäästöinen polttoaine yhdessä tiekartassa esitettyjen toimenpiteiden kanssa mahdollistavat meille merkittävät päästövähenemät liikenteessä. Yhä useamman vaihtaessa ympäristöystävälliseen ajoneuvoon yhteiset ilmastotavoitteet ovat helposti saavutettavissa,” sanoo Gasumin liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio.

Järvenpään kaasutankkausasemalla on avajaistarjouksena bio- ja maakaasua perjantaista 19.2. sunnuntaihin 21.2. asti alennettuun hintaan, vain 0,90 €/kilo. Tankkausasema sijaitsee osoitteessa Diggarinkatu 8 A.

EU:n väylä- ja liikennehankkeiden Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility) -hanke on tukenut LNG-tankkausaseman rakentamista Lietoon.

Lisätietoja:

Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum
puh. +358 50 392 6477, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi