Maa- ja biokaasusta vetyä ja sähköautojen akkujen raaka-ainetta – Gasum ja Hycamite aloittavat yhteistyön maa- ja biokaasun vähähiilistämiseksi

Energiayhtiö Gasum ja suomalainen Hycamite TCD Technologies alkavat tutkia maa- ja biokaasun vähähiilistämistä. Maa- ja biokaasu koostuvat suurimmaksi osaksi metaanista ja Hycamiten teknologian avulla kaasun metaanimolekyylit voidaan hajottaa päästöttömästi alkuaineikseen, eli vedyksi ja puhtaaksi, kiinteäksi hiileksi. Puhdas hiili soveltuu esimerkiksi sähköautojen akuissa käytettäväksi raaka-aineeksi, ja vetyä voidaan käyttää esimerkiksi puhtaassa energiatuotannossa ja teollisuuden raaka-aineena.

Gasumin ja Hycamiten yhteistyön tavoitteena on tutkia maa- ja biokaasun vähähiilistämisen markkinoita ja sovelluskohteita Pohjoismaissa. Samalla yhteistyön tavoitteena on selvittää Hycamiten teknologialla tuotetun vedyn elinkaaripäästöt sekä mahdollisuudet niiden alentamiseen. Tässä hyödynnetään Gasumin tietämystä maa- ja biokaasun tuotanto- ja jakeluketjuista sekä niiden päästöjen todennasta ja laskemisesta.

Tarve vähähiilisille ratkaisuille voimakkaassa kasvussa

Monet Gasumin teollisista asiakkaista tarvitsevat jo tänä päivänä raaka-aineena vetyä ja sen valmistuksessa syntyy nykyisin merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi puhtaalla vedyllä voidaan korvata muuta energian käyttöä ja siten edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Gasum haluaa olla yhdessä Hycamiten kanssa eturintamassa tuomassa uusia ratkaisuja markkinoille.

”Gasumin tavoitteena on tarjota asiakkailleen puhtaampaa energiaa. Hiilen talteenotto maa- tai biokaasusta mahdollistaa kaasun käytön ilmastovaikutusten vähentämisen entisestään. Olemme siksi erittäin innostuneita mahdollisuudesta selvittää Hycamiten teknologiaan perustuvien ratkaisujen soveltuvuutta Gasumin nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin. Gasum haluaa tukea asiakkaitaan polulla kohti hiilineutraaliutta ja siksi on tärkeää, että tarjolla on erilaisten asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja”, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Syrjänen Gasumilta.

Kaasusta vetyä ja hiiltä ilman kasvihuonekaasupäästöjä

Hycamiten teknologialla Gasumin kaasua voidaan muuntaa ilman kasvihuonekaasupäästöjä puhtaaksi vedyksi ja hiileksi sekä keskitetysti että hajautetusti Gasumin loppuasiakkaiden luona.

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön alkamisesta Gasumin kanssa, koska nyt pääsemme tutkimaan teknologiamme soveltamista erilaisiin käyttötarkoituksiin laajasti Suomessa ja Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on tarjota yrityksille jo nyt mahdollisuus alkaa käyttämään kestävästi tuotettua vetyä”, sanoo Hycamiten toimitusjohtaja Laura Rahikka.

Lisätietoja:
Mikko Syrjänen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Gasum
Puh: 050 302 8148, mikko.syrjanen@gasum.com

Laura Rahikka, toimitusjohtaja, Hycamite TCD Technologies Oy
Puh: 040 723 6101, laura.rahikka@hycamite.com

 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään sekä omaa hiilijalanjälkeään että asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. www.gasum.com.

Suomalainen Hycamite TCD Technologies tuottaa päästöttömästi vetyä ja puhdasta kiinteää hiiltä pilkkomalla maa- ja biokaasun metaanimolekyylejä. Patentoitu termokatalyyttinen teknologia mahdollistaa kestävän tuotannon hajautetusti asiakkaiden luona. Käytetyt katalyytit voidaan kierrättää ympäristöystävällisesti. Vedyn ja hiilen samanaikainen tuotanto alentaa tuotantokustannuksia. Tekniikka perustuu pitkäaikaiseen soveltavaan kemian tutkimukseen Oulun yliopistossa. www.hycamite.com