Ruotsin hallitus aikoo lisätä investointitukia biokaasun tuotantoon

Ruotsin hallitus ilmoitti 17. syyskuuta lisäävänsä biokaasun tuotannon investointitukea 500 MSEK vuoteen 2022 mennessä, minkä jälkeen syksyn talousarviossa ehdotetaan tukea 700 MSEK vuosille 2023–2024. Hallitus ehdotti myös, että tukea tullaan jakamaan vuosittain vuoteen 2040 saakka.

Ehdotettu tukimalli mahdollistaa biokaasumarkkinan kasvun Ruotsissa ja Ruotsin Arla on nyt yhdessä Gasumin kanssa päättänyt laajentaa nykyistä biokaasukumppanuuttaan. Yhteistyön avulla tullaan tuottamaan merkittävästi lisää lantapohjaista biokaasua liikenteeseen sekä kierrätyslannoitteita maatalouden ja teollisuuden käyttöön.

Arla aloitti vuonna 2019 ’biokaasuvallankumouksen’ ja nykyään yhtiöllä on Ruotsissa 10 biokaasulla kulkevaa kuorma-autoa ja määrä tulee kasvaamaan jo tämän vuoden aikana. Yhdellä kuorma-autolla ajetaan vuosittain noin 250 000 kilometriä. Tämä kilometrimäärä olisi vaatinut aiemmin noin 1 000 000 litraa dieseliä. Vaihtamalla dieselin nesteytettyyn biokaasuun, Arlan logistiikkaketjun päästöt laskevat huomattavasti.

Yksi Gasumin suunnitelluista nesteytetyn biokaasun tuotannon investointikohteista on Götenen biokaasulaitos, jonka suunniteltu vuosittainen tuotantokapasiteetti on 120 GWh ja jossa ensisijaisena raaka-aineena tulee olemaan lanta. Götenen biokaasulaitos on saanut Ruotsin valtion Klimatklivet-investointitukea.

”Gasum pitää Arlan kanssa tehtävää yhteistyötä merkittävänä osana biokaasun koko tuotantopotentiaalin hyödyntämiseksi Ruotsissa. Biokaasu on yksi parhaista uusiutuvan energian muodoista, sillä se on malliesimerkki resurssitehokkaasta kiertotaloudesta. Ruotsin hallituksen antamat selvät signaalitovat erittäin myönteisiä teollisuudelle, ilmastolle ja Gasumille. Tulemme tekemään lähivuosina investointeja biokaasun saatavuuden kehittämiseksi, sanoo Gasumin biokaasun liiketoimintajohtaja Johan Grön.

Lisätietoja:
Johan Grön, johtaja, biokaasu, Gasum

p. 040 546 41 86, johan.gron@gasum.com
 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.